E.E. als zelfhulpmiddel

EE een vrij eenvoudige methode en hierom een effectief zelfhulpmiddel. Om dit te kunnen toepassen bij jezelf is het nuttig om te weten hoe het in zijn werk gaat. Je hebt hierover al veel informatie kunnen lezen in de vorige hoofdstukken. In dit hoofdstuk leggen we stapsgewijs uit hoe je het praktisch toepast.

Als je gaat werken met EE formuleer je allereerst de klacht. Vervolgens zoek je naar de herinneringen die in verband staan met de klacht. Deze herinneringen worden opgedeeld in zogenaamde aspecten: details of delen van de klacht. Dergelijke aspecten kunnen zijn: gevoelens, gedachten of lichamelijke sensaties. Wanneer alle aspecten zijn geïdentificeerd, wordt ieder aspect behandeld met de EE methode, die bestaat uit 5 stappen:

 

De Methode stapsgewijs

Stap 1: Bepaal waar je aan wil werken en formuleer het probleem/de angst/de pijn etc. en de herinnering (voorval). We gebruiken hierbij nog even als voorbeeld de negatieve emotie: angst.

 

Stap 2: Voel hoeveel last je er van hebt. Bepaal de schaal van de emotie (geef aan hoe intens je last hebt van de angst die je ervaart). Scoor deze herinnering op een intensiteitsschaal van 0 tot 10 om de hevigheid vast te stellen. Dit is nuttig voor een latere vergelijking. Bij 0 (geen) is dit dus het laagste en bij 10 het hoogste (met extreem zweten niet na kunnen denken of kunnen bewegen).

 

Stap 3: Het voorbereiden van de affirmatie en de opstartzin.  Dit zorgt voor correcte oriëntatie van de lichaamsenergieën. De voorbereiding voor iedere affirmatie en tapping is het openen van het nierpunt angst. Zie hiervoor ook het specifieke hoofdstuk over de niermeridiaan (wat zich bevindt in het kuiltje onder je sleutelbeen). Het openen van dit punt zorgt voor het openen van de meridianen, zodat het lichaam alert is. Om de emotionele blokkade op te heffen spreek je terwijl je het nierpunt tapt, de affirmatietekst uit. Het is belangrijk dat je de zin met gevoel uit, ook als je het niet helemaal gelooft. De affirmatietekst gaat als volgt:

 

1. “Ik accepteer mijn (negatieve emotie) . . . . tot op het aller-diepste niveau en vanaf de allereerste keer dat ik dit gevoel heb ervaren en niet heb kunnen verwerken en loslaten” (diepe rustige ademhaling)
2. “Ik accepteer en hou van mezelf tot op het aller-diepste niveau met deze (negatieve emotie) . . . .”
3. “Ik kies er voor om deze (negatieve emotie) . . . . nu volledig en permanent los te laten en te vervangen voor een (positief gevoel) en ervaar dit voor nu en continu” (adem diep in en uit)

 

Stap 4  Het kloppen/tappen.
Terwijl je je concentreert op de negatieve emotie van het aspect dat wordt behandeld, klop je met de wijsvinger en middelvinger op specifieke punten van de meridiaan die volgens jouw bevindingen gekoppeld is aan de herinnering. Welke meridiaan behandeld dient te worden kun je helder krijgen met behulp van de coachkaarten. Hoe je werkt met de coachkaarten lees je in het hoofdstuk ‘werken met de coachkaarten’ en kun je ervaren door de video’s (zie bijlage achterin) te bekijken.
Er kunnen meerdere punten zijn die behandeld dienen te worden. De punten bevinden zich voornamelijk in het gezicht, bovenlichaam en de handen en zijn gebaseerd op acupressuurpunten, ofwel meridiaan punten. Door op deze punten te kloppen, wordt volgens  EE  de verstoring in het lichamelijk energiesysteem hersteld. De negatieve emoties kunnen evenals de behandelde klacht worden losgelaten.

Stap 5 Nameting.
Na de behandeling ga je opnieuw voelen hoe intens het aspect, de emotie of herinnering wordt ervaren. Als de EE behandeling volledig geslaagd is, zou score nul moeten zijn en is alle spanning, stress en negatieve emotie die aan de behandelde klacht verbonden was, verdwenen. Is de intensiviteit gedaald en zo ja met hoeveel? Op een schaal van 0 tot 10, (0 is dus het laagste en 10 het hoogste) welk cijfer geef je de herinnering nu?

 

Aanpassing & herhaling
Wanneer de score van het behandelde aspect nog niet 0 is, worden EE stappen herhaald, eventueel met een aangepaste affirmatie. Zo wordt doorbehandeld, totdat de score 0 is voor alle aspecten van de te behandelen klacht. Om een werkelijke herprogrammering tot stand te brengen dient men 21 dagen het item te behandelen. Op deze wijze schrijf je een nieuw programma van perceptie voor je brein.