Het is zeer belangrijk dat een ouder het gedrag scheidt van het kind. Ik leg ouders vaak het volgende hierover uit:

Ongeacht wat er voorvalt, je houdt onvoorwaardelijk van je kind. Je hebt moeite met zijn gedrag en laat dat dan ook zien. Haal gedrag en kind uit elkaar. Dit kun je doen door het lost te benoemen van elkaar:

 • “Ik vind je lief, ik heb moeite met je gedrag.”
 • “Ik hou van je (vind je lief) ook als je boos bent.”

Benoem wat je ziet:

 • “Ik zie dat jij boos bent.”

Geef het kind de keuze:

 • “Wil je even met mij gaan zitten, of even knuffelen?”
 • “Wat heb je nodig om je weer rustig te voelen?” (Bij wat oudere kinderen)
 • “Wat heb je van mij nodig zodat je je niet meer zo boos hoeft te voelen?”

Als het kind dit laatste nog niet kan benoemen is dit ook een kwestie van het kind te leren aangeven wat hij nodig heeft.

Wat kun je doen in een situatie waar je met jezelf geen raad weet:

 • “Ik vind het heel moeilijk dat jij nu zo boos bent en ik weet even niet hoe ik hierop kan reageren.”

Positief reageren is van belang, zo blijft je kind open om te communiceren en jaag je hem niet in zijn verdedigingsmechanisme. Begin altijd met een positieve ingangszin, bijvoorbeeld: “Ik vind je lief…”

Als er een situatie voordoet waarvan jij vindt dat je kind zich misdraagt of niet aan de regels houdt dan geef je een duidelijke waarschuwing. Meld dan ook dat dit gelijk de laatste is. Mits je twee waarschuwingen hanteert binnen je opvoeding. Het gaat erom dat je dit duidelijk vermeldt aan je kind.

Leg kort uit waarom het afgelopen moet zijn. Bijvoorbeeld bij lelijke woorden: omdat je het niet prettig vindt als er zo tegen elkaar gesproken wordt. Bij elkaar slaan: omdat jij niet wilt dat kinderen elkaar pijn doen.

 

Positieve kindercommunicatie

Vaak benoem je juist wat je niet prettig vindt voor jezelf. Dit zijn vooral dus de onprettige gedragingen van je kind. Het is belangrijk dat men zich hier bewust van is. Bovendien is het essentieel om ook de prettige en positieve momenten bewust te benoemen. Op deze manier hoeft je kind minder negatieve aandacht te vragen. Bijvoorbeeld:

 • “Ik ben blij dat ik jouw moeder ben.”
 • “Ik word daar zo blij van!”

Als een kind of een ander persoon iets tegen je zegt dat je moeilijk vindt en het komt echt bij jou binnen, benoem dit dan als volgt:

 • “Dat raakt mij wat jij nu tegen mij zegt.”

Benoem de emotie: “dat doet mij pijn” of “ik word er verdrietig van.” En vraag dan: “Is dat jouw bedoeling?”

Vaak is dit niet de bedoeling en geef je met deze zin ruimte om er even over te praten. Hierdoor blijven emoties niet hangen. Emoties die niet worden uitgesproken of verkeerd worden vertaald gaan vaak vastzitten in ons lijf en hier voelen we ons vaak niet prettig bij. Alles wat we ervaren wordt opgeslagen in het lijf. Bij ieder mens ligt het niveau van hoe hij kan omgaan met indrukken of emoties anders. Door het uitspreken krijgt de emotie de ruimte en mag het er zijn.

Terug naar de casus: Luca is een gesloten kind en praat niet gemakkelijk vanuit zichzelf. Als hij zijn gevoelens laat blijken en zien zoals boos of nukkig, is het belangrijk dat vader deze gevoelens benoemt. Vader kan dan tegen Luca zeggen: “Goed dat je laat zien dat je boos bent en dat mag er zijn en toch gaan we nu naar bed. Omdat het tijd is voor een jongen van jouw leeftijd om te gaan slapen.”

Noot: Kies in je communicatie ervoor om het woord maar te vervangen voor het woord en. Met het woord en kan het daar voorgezegde intact blijven, met een maar doe je het eerder gezegde teniet en ontkracht je in feite alles wat je hebt gezegd.

 

Karaktereigenschap

In deze casus speelt er ook nog onderliggend een eigenschap mee en dat is manipulatie. Iedereen manipuleert. Luca is een gevoelige jongen en voelt haarfijn aan wat er bij vader speelt en hoe hij dingen voor elkaar moet krijgen.

Ik geef vader het volgende terug:
Luca voert op energetisch niveau een machtstijd om jou als papa bij zich te houden en hij is daar redelijk consistent in. Ook hier is communicatie een speerpunt. Je kunt tegen hem zeggen: “Luca ik hou onwijs waanzinnig veel van je en jij en ik slapen op onze eigen slaapkamer, dat heb ik nodig om overdag fit te zijn.”

Leg ook uit dat jij vindt dat papa`s en mama`s een eigen kamer nodig hebben. Spreek hier met Luca een duidelijk termijn voor af. Bijvoorbeeld: “Als je 6 ben weet ik dat je groot genoeg bent om zelf te kunnen slapen.” Vermijd het woord alleen, dit voedt zijn gevoel voor het alleen zijn. Praat in termen als kracht en sterk. Geef duidelijk aan hoe jij dit als ouder gaat aan pakken en hou een vast ritueel aan, bijvoorbeeld:

 • Samen naar boven;
 • Zelf pyjama aantrekken;
 • Zelf tandenpoetsen;
 • Napoetsen;
 • Samen spoken/draken/krokodillen verjagen (met een vrolijke noot);
 • Voeten masseren met een ondersteunende biologische olie (denk aan de Brave);
 • Wekkertje zetten;
 • Boekje voorlezen of even kletsen tot het wekkertje gaat;
 • Desnoods nachtlampje aan en klaar.

Voor de ‘samen-tijd’ koop je een tijdwekker die Luca zelf op de afgesproken tijd mag zetten. Hiermee creëer je dat hij zelf de tijd zet en jij niet hoeft te beslissen om weg te gaan. Dit is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig worden voor hem. Leg ook uit dat jij je slaap nodig hebt en hiervoor in je eigen bed moet liggen. Dit is een onderdeel van de ontwikkelingsfase: behoefte extern ontwikkelen.

Zorg ervoor dat je natuurlijke hulpbronnen inzet, denk aan de hond waar Luca gek op is. Die kan eventueel ook als overbrugging op zijn kamer slapen en/of een knuffel. Je kunt ook een edelsteen waar hij aan gehecht is bij hem op de kamer zetten.

 

Energie en meridianen

Als ik kijk naar de energiebanen en energie, concludeer ik dat Luca een (te) lage nier energie heeft. Op een psychisch niveau is de nier-energie verbonden met angst, de impuls om van iets weg te rennen. Overigens kan angst je ook motiveren om je leven sterker te maken. Een lage nier-energie maakt je minder vitaal. Het geeft gevoelens van (emotionele) onveiligheid en angst voor de toekomst, ongeacht je omstandigheden. Dat resulteert bij Luca in onzekerheid en weinig zelfvertrouwen. Op voedingsniveau is hier ook nog winst te behalen. Door goede voeding te kiezen die energie oplevert, wordt Luca sterker en voelt hij zich sterker. Verkeerde voeding kost energie en kan verzwakken. Aan de vader van Luca geef ik het volgende advies:

Vezels zorgen voor een darmperistaltiek. Deze hebben we nodig om te kunnen ontlasten, letterlijk loslaten (denk aan angst en onzekerheid). Vlees daarentegen is zwaar te verteren voor de darmen. Ik adviseer om het witte brood te vervangen voor brood met vezels en het vlees voor kip of vis. Geen cola, deze kan beter vervangen worden voor limonade, sap of water. Weinig tot geen suikers en geef in plaats van suikers beter fruit en groenten.

Ik adviseer een voorgeschreven dieet altijd drie weken te volgen, dan pas kun je spreken van wel of geen resultaat.

Ten slotte nog als extra: De nieren en functie van de bijnieren kan worden beïnvloed door de stress van onzekerheid. Dit resulteert vooral in infecties van de luchtwegen. De verbinding tussen de bijnieren en de longen is zo sterk dat een goede foetale longontwikkeling afhangt van de aanwezigheid van voldoende hoeveelheden van het bijnierhormoon cortisol. Periodieke ziekte, met name bronchitis, longontsteking of andere infecties van de luchtwegen, kan bijdragen aan vermoeide bijnieren. Als dit het geval is, is een doeltreffende ondersteuning van het immuunsysteem belangrijk.

Denk bij het stuk hierboven aan zijn bronchitis!

23 september 2022

Gedrag scheiden van het kind

[…]
23 september 2022

Communicatie

[…]
23 september 2022

Grenzen

[…]
23 september 2022

Aromatherapie

[…]
23 september 2022

Hoe kan vader Luca meer vertrouwen geven?

[…]
23 september 2022

Casus Luca

[…]
23 september 2022

Leeftijdsgenoten

[…]
23 september 2022

Overzicht van de 7-jarige leeftijdsfasen naar Rudhyar

[…]
21 september 2022

Winning

[…]
21 september 2022

Spiegelgedrag

[…]
21 september 2022

Borgen

[…]
30 augustus 2022

Wat is aromatherapie

[…]
30 augustus 2022

Antroposofie

[…]
4 augustus 2021

De ontwikkeling van het geslachtsbegrip

[…]
4 augustus 2021

Geslachtsidentiteit en de rol van de seksen

[…]
4 augustus 2021

Opvoedingsstijlen

[…]
4 augustus 2021

Wat pedagogiek is

[…]
19 juli 2021

Casus Luca

[…]
19 juli 2021

In de praktijk – Tijd voor actie

[…]
19 juli 2021

Communiceren via een ‘ik-boodschap’

[…]
19 juli 2021

Houd rekening met het kind

[…]
19 juli 2021

In de praktijk – “Doe nou toch eens normaal”.

[…]
19 juli 2021

Communicatiemodel

[…]
19 juli 2021

De Gordon-methode

[…]
19 juli 2021

Maatschappelijke invloeden

[…]
19 juli 2021

Het gezin als primair opvoedingsmilieu

[…]
19 juli 2021

De leefwereld nader bekeken

[…]
19 juli 2021

Kohlbergs morele ontwikkelingstheorie

[…]
19 juli 2021

Piagets ideeën over regels en rechtvaardigheid

[…]
19 juli 2021

Moraliteit

[…]
19 juli 2021

Vriendschap

[…]
19 juli 2021

Sociaal gedrag

[…]
19 juli 2021

Sociale cognitie

[…]
19 juli 2021

De informatieverwerkingstheorie

[…]
19 juli 2021

De cultuurhistorische theorie van Vygotsky

[…]
19 juli 2021

De 4 ontwikkelingsfasen

[…]
19 juli 2021

Video – Cognitieve ontwikkeling – Theorie van Piaget

19 juli 2021

Cognitieve ontwikkelingstheorieën

[…]
19 juli 2021

Het magisch denken

[…]
19 juli 2021

Ontwikkelingsmodellen

[…]
19 juli 2021

Hoe ontstaat ontwikkeling?

[…]
19 juli 2021

Ontwikkelingsdomeinen of -gebieden

[…]
19 juli 2021

Ontwikkelingsthema’s

[…]
19 juli 2021

Leeftijdsfasen in de ontwikkeling

[…]
19 juli 2021

Ontwikkeling

[…]
19 juli 2021

Karakterisering verdere levensfasen 64+ jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 9e zeven-jaars-periode: 56 – 63 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 8e zeven-jaars-periode: 49 – 56 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 7e zeven-jaars-periode: 42 – 49 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 6e zeven-jaars-periode: 35 – 42 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 5e zeven-jaars-periode: 28 – 35 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 4e zeven-jaars-periode: 21 – 28 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 3e zeven-jaars-periode: 14 – 21 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 2e zeven-jaars-periode: 7 – 14 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 1e zeven-jaars-periode: 0 – 7 jaar

[…]
19 juli 2021

De pedagogische visie van Rudolf Steiner

[…]
19 juli 2021

Gevoelig eetgedrag

[…]
19 juli 2021

Hechtingsstoornis

[…]
19 juli 2021

Universele kenmerken van kinderen van deze tijd

[…]
19 juli 2021

Hoogbegaafdheid

[…]
19 juli 2021

Wat is ADHD?

[…]
19 juli 2021

Kenmerken Nieuwetijdskinderen

[…]
19 juli 2021

Tips voor de omgang met Nieuwetijdskinderen

[…]
19 juli 2021

Nieuwetijdskinderen en schoolproblemen

[…]
19 juli 2021

Wat zijn nieuwetijdskinderen?

[…]
19 juli 2021

Video – Energetisch reinigen met Sophie

19 juli 2021

Video – Aromatherapie als hulpbron

19 juli 2021

Voetbad

[…]
19 juli 2021

Massage en Aromatherapie

[…]
19 juli 2021

Video – wrijfolie

19 juli 2021

Wrijfolie voor de voeten

[…]
19 juli 2021

Video – Kaartjes trekken met Sophie

19 juli 2021

Kaartjes trekken

[…]
19 juli 2021

De chakra’s

[…]
19 juli 2021

Oosterse wijsheid

[…]
19 juli 2021

Video – Aromatherapie Bio Healing oils

19 juli 2021

De healing oliën

[…]
19 juli 2021

Baby’s & Kinderen

[…]
19 juli 2021

Zwangerschap en aromatherapie

[…]
19 juli 2021

Video – Aromatherapie basis

19 juli 2021

De Basisoliën

[…]
19 juli 2021

Hoofd-, midden- en aardeoliën

[…]
19 juli 2021

De geschiedenis van aromatherapie

[…]
19 juli 2021

Video – NLP communicatie model

19 juli 2021

Wees niet te snel tevreden

[…]
19 juli 2021

Wat is een affirmatie?

[…]
19 juli 2021

Uitgangspunten NLP

[…]
19 juli 2021

Doelstellingen NLP

[…]
19 juli 2021

Familie opstellingen met therapeutisch tekenen

[…]
19 juli 2021

Opstellingen werk

[…]
19 juli 2021

Een opstellingsessie

[…]
19 juli 2021

Video – Spiegelen van gedrag – hoe de dynamiek van het gezin invloed heeft op het kind

19 juli 2021

Niemand kreeg wat hij nodig had

[…]
19 juli 2021

Het Kind in ons

[…]
19 juli 2021

Bewuste patronen

[…]
19 juli 2021

Kernverlangens

[…]
19 juli 2021

In de praktijk – Kleine jongen

[…]
19 juli 2021

Basisbehoeften

[…]
19 juli 2021

De opvoed- & kindercoach

[…]
19 juli 2021

Video – Hoe draag je de holistische visie uit

19 juli 2021

Video – Holistisch werken

19 juli 2021

Video – Het verschil tussen coachen en holistisch coachen

19 juli 2021

Video – Sessie Anna evaluatie

19 juli 2021

Video – Sessie Anna basisbehoeften

19 juli 2021

Video – Startgesprek met het kind

19 juli 2021

Persoonlijk actieplan

[…]
19 juli 2021

Fasen in coachen

[…]
19 juli 2021

Een greep uit de technieken

[…]
19 juli 2021

Opzet van een coachingstraject

[…]
19 juli 2021

Video – Overdracht en tegenoverdracht

19 juli 2021

Wat is overdracht en tegenoverdracht

[…]
19 juli 2021

Video – Opvoedstijlen – Theorie Diana Baumrind

19 juli 2021

Video – Uitleg Kernkwadrant van Daniel Ofman

19 juli 2021

Zelfonderzoek

[…]
19 juli 2021

De kracht van de valkuil

[…]
19 juli 2021

Het kernkwadrant

[…]
19 juli 2021

Video – What coaching is (Engels)

19 juli 2021

In de praktijk – Puppycursus

[…]
19 juli 2021

De 11 valkuilen

[…]