In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de ontwikkeling van tekenen bij kinderen. Nu kunnen we ons de vraag stellen: wat is een tekening eigenlijk? Het is helder dat een tekening bestaat uit een hoeveelheid tekens op een plat vlak.

Sommige tekeningen bestaan uit alleen wat krabbels en anderen laten afbeeldingen zien die echt iets voorstellen.

Psychologen willen heel graag het tekenen van kinderen begrijpen en verklaren. Uit onderzoek blijkt dat de informatie in een tekening door drie factoren wordt bepaald:

  1. De hoeveelheid kennis die kinderen van een bepaald onderwerp hebben.
  2. Hun gedachten over welke delen van die informatie belangrijk zijn om weer te geven.
  3. Het vermogen om een tekening te maken waarin die informatie voorkomt.

We moeten voorzichtig zijn in het trekken van conclusies over de kennis van kinderen op basis van de informatie in hun tekeningen. Gardner (1980) vermeldt dat zijn zes jaar oude dochter de armen van een mens halverwege het lichaam tekende. Uit gesprekken met haar kwam hij erachter dat zij best wist dat armen aan de schouders bevestigd zijn. Ze had er weinig moeite mee om de armen te verplaatsen als haar dat gevraagd werd. Toch koos ze er voor om in tekeningen die zij daarna maakte de armen weer in het midden van het lichaam te tekenen. Zij vond het leuk om de armen zo te tekenen. Dit meisje kon dus best een mens maken met de armen aan de schouders, maar vond het gewoon niet leuk om te doen (Glyn, 2000).

Een tekening is geen chronisch verhaal over hoe en wat, wanneer en waarom. Dat komt omdat er tijdens het tekenen allerlei psychische invloeden een rol spelen. Herinneringen en gedachten uit het heden en het verleden, beelden uit het bewuste en uit het onbewuste komen naar voren. Een tekening heeft als het ware verschillende lagen.

De eerste laag van de kindertekening is de realiteit: wat er op een tekening staat is een poging de realiteit af te beelden, zoals het huis waar het kind woont, een persoon die het kent of de (gewelds)situatie die het kind heeft beleefd. De tekening is dan een soort foto, een momentopname. De tweede laag is de emotionele betekenis: de betekenis die het heeft met de personen of met de situatie waarover het getekend heeft. Meestal kan het kind hier zelf iets over vertellen. De derde laag gaat dieper: de onbewuste aspecten van relaties en situaties geeft het kind symbolisch weer.

Ten slotte zijn er de universele aspecten van een kindertekening.
Daarmee wordt bedoeld dat alle kinderen op een bepaalde leeftijd en in bepaalde psychische ontwikkelingsfase vormen, lijnen en onderwerpen tekenen. Het is belangrijk om de normale ontwikkeling van kindertekeningen te kennen voordat opmerkelijke zaken, afwijkingen of signalen (waaronder die van Huiselijk Geweld) te herkennen zijn. Net zoals een huisarts eerst de lichamelijke gezonde toestand van het lichaam moet weten voordat hij afwijkingen of blauwe plekken kan herkennen als een signaal dat er iets niet in orde is.

Coaches zien vaak wel de eerste laag, maar zien de tweede en derde laag over het hoofd. Terwijl dit juist zo belangrijk is. Waarom heeft een kind bepaalde dingen zo getekend? Welke relatie heeft het met de personen die het heeft getekend? Etc. (Foks-Appelman, 2004).

25 november 2022

De psychologie achter een kindertekening

[…]
25 november 2022

Waarom kinderen tekenen

[…]
23 september 2022

Gedrag scheiden van het kind

[…]
23 september 2022

Communicatie

[…]
23 september 2022

Grenzen

[…]
23 september 2022

Aromatherapie

[…]
23 september 2022

Hoe kan vader Luca meer vertrouwen geven?

[…]
23 september 2022

Casus Luca

[…]
23 september 2022

Leeftijdsgenoten

[…]
23 september 2022

Overzicht van de 7-jarige leeftijdsfasen naar Rudhyar

[…]
21 september 2022

Winning

[…]
21 september 2022

Spiegelgedrag

[…]
21 september 2022

Borgen

[…]
2 augustus 2022

Video – Sessie boomtekening

22 juli 2022

Video – Therapeutisch tekenen KIEST

22 juli 2022

Spiegelen van gedrag

[…]
22 juli 2022

Ouders zijn de spiegel

[…]
21 juli 2022

Bewust worden van grenzen

[…]
21 juli 2022

Kenmerken gespreksvoering naar leeftijd

[…]
21 juli 2022

Wat kun je met kinderen op welke leeftijd bespreken?

[…]
21 juli 2022

Kun je huiselijk geweld in een kindertekening zien?

[…]
21 juli 2022

Kinderen als slachtoffer van huiselijk geweld

[…]
21 juli 2022

Getallen

[…]
21 juli 2022

Lijnen

[…]
21 juli 2022

Voorwerpen

[…]
21 juli 2022

Fantasie figuren

[…]
21 juli 2022

Huis

[…]
21 juli 2022

Mensen

[…]
21 juli 2022

Natuur

[…]
21 juli 2022

Dieren

[…]
4 augustus 2021

De ontwikkeling van het geslachtsbegrip

[…]
4 augustus 2021

Geslachtsidentiteit en de rol van de seksen

[…]
4 augustus 2021

Opvoedingsstijlen

[…]
4 augustus 2021

Wat pedagogiek is

[…]
19 juli 2021

Casus Luca

[…]
19 juli 2021

In de praktijk – Tijd voor actie

[…]
19 juli 2021

Communiceren via een ‘ik-boodschap’

[…]
19 juli 2021

Houd rekening met het kind

[…]
19 juli 2021

In de praktijk – “Doe nou toch eens normaal”.

[…]
19 juli 2021

Communicatiemodel

[…]
19 juli 2021

De Gordon-methode

[…]
19 juli 2021

Communicatie

[…]
19 juli 2021

Maatschappelijke invloeden

[…]
19 juli 2021

Het gezin als primair opvoedingsmilieu

[…]
19 juli 2021

De leefwereld nader bekeken

[…]
19 juli 2021

Kohlbergs morele ontwikkelingstheorie

[…]
19 juli 2021

Piagets ideeën over regels en rechtvaardigheid

[…]
19 juli 2021

Moraliteit

[…]
19 juli 2021

Vriendschap

[…]
19 juli 2021

Sociaal gedrag

[…]
19 juli 2021

Sociale cognitie

[…]
19 juli 2021

De informatieverwerkingstheorie

[…]
19 juli 2021

De cultuurhistorische theorie van Vygotsky

[…]
19 juli 2021

De 4 ontwikkelingsfasen

[…]
19 juli 2021

Video – Cognitieve ontwikkeling – Theorie van Piaget

19 juli 2021

Cognitieve ontwikkelingstheorieën

[…]
19 juli 2021

Het magisch denken

[…]
19 juli 2021

Ontwikkelingsmodellen

[…]
19 juli 2021

Hoe ontstaat ontwikkeling?

[…]
19 juli 2021

Ontwikkelingsdomeinen of -gebieden

[…]
19 juli 2021

Ontwikkelingsthema’s

[…]
19 juli 2021

Leeftijdsfasen in de ontwikkeling

[…]
19 juli 2021

Ontwikkeling

[…]
19 juli 2021

Karakterisering verdere levensfasen 64+ jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 9e zeven-jaars-periode: 56 – 63 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 8e zeven-jaars-periode: 49 – 56 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 7e zeven-jaars-periode: 42 – 49 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 6e zeven-jaars-periode: 35 – 42 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 5e zeven-jaars-periode: 28 – 35 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 4e zeven-jaars-periode: 21 – 28 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 3e zeven-jaars-periode: 14 – 21 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 2e zeven-jaars-periode: 7 – 14 jaar

[…]
19 juli 2021

Karakterisering van de 1e zeven-jaars-periode: 0 – 7 jaar

[…]
19 juli 2021

De pedagogische visie van Rudolf Steiner

[…]
19 juli 2021

Gevoelig eetgedrag

[…]
19 juli 2021

Hechtingsstoornis

[…]
19 juli 2021

Universele kenmerken van kinderen van deze tijd

[…]
19 juli 2021

Hoogbegaafdheid

[…]
19 juli 2021

Wat is ADHD?

[…]
19 juli 2021

Kenmerken Nieuwetijdskinderen

[…]
19 juli 2021

Tips voor de omgang met Nieuwetijdskinderen

[…]
19 juli 2021

Nieuwetijdskinderen en schoolproblemen

[…]
19 juli 2021

Wat zijn nieuwetijdskinderen?

[…]
19 juli 2021

Video – Aromatherapie als hulpbron

19 juli 2021

Voetbad

[…]
19 juli 2021

Massage en Aromatherapie

[…]
19 juli 2021

Video – wrijfolie

19 juli 2021

Wrijfolie voor de voeten

[…]
19 juli 2021

Video – Kaartjes trekken met Sophie

19 juli 2021

Kaartjes trekken

[…]
19 juli 2021

De chakra’s

[…]
19 juli 2021

Oosterse wijsheid

[…]
19 juli 2021

Video – Aromatherapie Bio Healing oils

19 juli 2021

De healing oliën

[…]
19 juli 2021

Baby’s & Kinderen

[…]
19 juli 2021

Zwangerschap en aromatherapie

[…]
19 juli 2021

Video – Aromatherapie basis

19 juli 2021

De Basisoliën

[…]
19 juli 2021

Hoofd-, midden- en aardeoliën

[…]
19 juli 2021

De geschiedenis van aromatherapie

[…]
19 juli 2021

Video – NLP communicatie model

19 juli 2021

Wees niet te snel tevreden

[…]
19 juli 2021

Wat is een affirmatie?

[…]
19 juli 2021

Uitgangspunten NLP

[…]
19 juli 2021

Doelstellingen NLP

[…]
19 juli 2021

Familie opstellingen met therapeutisch tekenen

[…]
19 juli 2021

Opstellingen werk

[…]
19 juli 2021

Een opstellingsessie

[…]
19 juli 2021

Video – Spiegelen van gedrag – hoe de dynamiek van het gezin invloed heeft op het kind

19 juli 2021

Niemand kreeg wat hij nodig had

[…]
19 juli 2021

Het Kind in ons

[…]
19 juli 2021

Bewuste patronen

[…]
19 juli 2021

Kernverlangens

[…]
19 juli 2021

In de praktijk – Kleine jongen

[…]
19 juli 2021

Basisbehoeften

[…]
19 juli 2021

De opvoed- & kindercoach

[…]
19 juli 2021

Video – Hoe draag je de holistische visie uit

19 juli 2021

Video – Holistisch werken

19 juli 2021

Video – Het verschil tussen coachen en holistisch coachen

19 juli 2021

Video – Sessie Anna basisbehoeften

19 juli 2021

Video – Startgesprek met het kind

19 juli 2021

Persoonlijk actieplan

[…]
19 juli 2021

Fasen in coachen

[…]
19 juli 2021

Video – Tekening vertalen, hoe werkt het en wat kan je daarmee?

19 juli 2021

Een greep uit de technieken

[…]
19 juli 2021

Opzet van een coachingstraject

[…]
19 juli 2021

Video – Overdracht en tegenoverdracht

19 juli 2021

Wat is overdracht en tegenoverdracht

[…]
19 juli 2021

Video – Opvoedstijlen – Theorie Diana Baumrind

19 juli 2021

Video – Uitleg Kernkwadrant van Daniel Ofman

19 juli 2021

Zelfonderzoek

[…]
19 juli 2021

De kracht van de valkuil

[…]
19 juli 2021

Het kernkwadrant

[…]
19 juli 2021

Video – What coaching is (Engels)

19 juli 2021

In de praktijk – Puppycursus

[…]
19 juli 2021

De 11 valkuilen

[…]