Opleiding holistisch kindertherapeut

De opleiding tot holistisch kindertherapeut leert jou therapeutisch en systemisch coachen vanuit holistische visie naar een hulpvraag. Een kind is niet zijn klacht, ziekte en/of gedrag. Achter iedere klacht, ziekte en/of gedrag zit een boodschap, een behoefte. In de opleiding leer je op unieke holistische wijze systemisch en werken waardoor de oorzaak zichtbaar wordt.

Heb je vragen, wil je meer informatie?Neem dan even contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.  

Neem deel aan deze zeer uitgebreide en praktijk gerichte thuisstudie met ondersteunende video’s en online lessen.

Online opleiding holistisch kindertherapeut

In deze holistische opleiding nemen we je mee zodat jij de methodieken om te werken met het gezin en de kinderen van nu eigen gaat maken. De opleiding leert je op holistische en systemische wijze vraagstukken te onderzoeken en te begeleiden en de houding en principes van systemisch werk in te zetten. De inhoud van de opleiding is online en afgestemd op de praktijk en gericht op het werken vanuit het gevoel en het begeleiden van het gezin op basis van kennis en ethiek.

Het inzetten van systemisch werk in afstemming met lichaamswerk maakt dat klachten en verstoringen werkelijk worden aangegaan en losgelaten kunnen worden. Met behulp van diverse methodieken leer je holistische behandelingen te geven. Dit levert heling op een breed en diep niveau op. Dit is de kracht van deze holistische opleiding.

De opleiding (hbo-niveau) is een erkende en geaccrediteerde opleiding. Na afloop ontvang je een erkend diploma en ben je volwaardig holistisch kindertherapeut.

Met de holistische kennis kijk je samen met het gezin naar wat er werkelijk speelt onder de hulpvraag om achterliggende emoties te achterhalen en terugkerende patronen te herkennen. Vanuit bewustwording en transformatie verander je de sfeer en dynamiek binnen een gezin.

In de opleiding ga je vanuit de holistische visie ervaren dat er een samenhang is tussen lichaam, gevoel, energie en denken. Dat houdt in dat een lichamelijke klacht gekoppeld kan worden aan één van de drie andere aspecten.

Andersom kunnen geestelijke klachten of storingen in de energiestroom van het lichaam leiden tot lichamelijke klachten. Een negatief zelfbeeld kan bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken, emoties die je niet kan verteren kunnen leiden tot chronische buikpijn. Een kind dat veel boosheid laat zien kan onderliggend om grenzen vragen.

Wat ga je ontwikkelen in deze opleiding je?

 • Meer vaardigheid ontwikkelen in het systemisch coachen en waardoor je anderen effectiever kan begeleiden.
 • Je gaat als coach of behandelaar vakinhoudelijk verder in je professionalisering op de thema's systemisch en holistisch werken.
 • Groei van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

 Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de opleiding in ieder geval verwachten dat je:

 • Meer inzicht hebt gekregen in een systemische benadering in de praktijk.
 • Systemische patronen herkent en de passende interventies kunt inzetten.
 • Als therapeut meer vaardigheid hebt ontwikkeld in het systemisch coachen.
 • Meer therapeutische tools die je in kunt zetten om de oorzaak van de hulpvraag transparant te maken.
 • Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid.
 • Jouw gezichtsveld hebt verbreed waardoor je effectiever kunt functioneren binnen het vakgebied.
 • Over diverse technieken beschikt waaronder (tafel)opstellingen, circulaire vragen en werken.
 • Systemisch benaderen standaard op jouw agenda hebt staan waardoor je zowel persoonlijk als professioneel bewustere keuzes maakt.
 • Energetisch en lichaam gericht werken.
 • Meer intuïtief keuzes maakt in relatie tot de passende interventies inzetten.
 • Vanuit een professionele houding contact maakt met het onbewuste deel van de client.

Vooropleiding en intake 
Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau belangrijker zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach, counselor, therapeut of trainer hebt gevolgd. Ook (zorg en onderwijs)professionals, zoals leidinggevenden, (HR)managers, leerkrachten, pedagogen en opvoedkundigen kunnen deelnemen aan deze opleiding 

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

Wat ga je leren?

Holistisch werken
Wanneer je een klacht holistisch benaderd, dan beperk je je niet alleen tot het kijken naar de klacht. Je kijkt naar jezelf als mens in z'n totaliteit. Volgens de holistische visie ben je een eenheid: lichaam, gevoel, denken en energie.

Met de ondersteuning van 1600 pagina’s kennis en de ervaren docenten leer je, in de in de opleiding kijken naar de mens in zijn geheel.

Je leert alle competenties die nodig zijn in te zetten om een kind met diverse gedrags- en sociaal-emotionele problemen hulp te kunnen bieden en deze eigen maken. Ruim 50 praktijk ondersteunende video's geven je naast de lesstof een mooi en helder beeld in het holistisch werken met kinderen en hun ouders.
Systemisch werken
Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken binnen een systeem en het ervaren van een gewaarwording bij een opstelling geeft inzicht en rust.

De opleiding leert je werken met de onderstroom van mensen, gezinnen en systemen. Door het systemisch coachen onderzoeken we de dynamieken van de systemen en hoe je als professional kan werken met de basale ordeningsprincipes binnen deze systemen.

Er zijn veel aanbieders van opleidingen familie-opstellingen of systemisch werken. Er zijn maar enkele die zich specifiek richten op het systemisch coachen. Wij zijn daar een van.

Dit betekent dat we werken met specifieke professionele elementen in het coach- en begeleidingswerk zoals o.a.: werken met overdrachtsthema’s en interventies.
Energetisch coachen
Energetisch coachen houdt in dat je iemand op alle energieniveaus kunt begeleiden om weer in balans te komen.

Dat kan heel praktisch, door te kijken naar de dagelijkse energiebalans in iemands leven. Hoe deelt hij zijn dagen in, hoe is de balans tussen werk en privé en hoe is het bijvoorbeeld met de balans tussen geven en nemen? Welke rol speelt stress? Is er voldoende ruimte voor ontspanning en zingeving? En wat zie je aan iemands fysieke houding? Staat hij recht op of met afhangende schouders? Is de houding energiek of futloos en onderuitgezakt?

Daarnaast begeleid je cliënten bij het onderzoeken van hun energieniveau. Op welke energieniveaus ervaart iemand problemen en hoe kunnen deze weer in balans gebracht kunnen worden. Hierbij kijk je naar de verschillende energiecentra in het lichaam. Elk energiecentrum vertegenwoordigt een thema dat kan spelen in iemands leven.

Denk bij de thema’s bijvoorbeeld aan hoe je jezelf, en de dingen die je doet, manifesteert in de wereld. Of hoe geaard ben je en heb je contact met je lichaam? Hoe je je verhoudt tot jezelf en anderen. Ben je in staat je te verbinden met anderen? En hoe is het gesteld met de zelfliefde? Durf jij je uit te spreken en je mening te geven? Of slik je alles in en houd je je mond?

Door te werken met de chakra’s en meridianen wordt de energieverstoring in balans gebracht en opgelost.
Kinder- & jeugdpsychologie
In de negen hoofdstukken van de Kinder- & jeugdpsychologie leer je het toepassen van psychologische principes en theorieën om problemen in verschillende gebieden op te lossen.

Je ervaart waarom men handelt en voelt zoals men doet en je leert hoe je dit gedrag kan beïnvloeden.
Communicatie
Communicatie betreft de essentie van het coachen. Een therapeutisch gesprek is gebaseerd op diverse gesprekstechnieken zoals: houding, inlevingsvermogen, vertrouwen, begrip, luisteren, samenvatten etc.

Een belangrijk onderdeel is het kerngesprek. Onder een probleem, klacht, kwaal ligt altijd een diepere oorzaak. Middels gesprekstechnieken als doorvragen en open vragen stellen ga je als coach op zoek naar de kern van het probleem. Dus niet het symptoom wordt uiteindelijk aangepakt, maar de oorzaak.

Naast de reguliere gesprekstechnieken leer je ook het gebruik van non-verbale communicatie en positieve kindercommunicatie.
Spiegelen van gedrag
Kinderen zijn spiegelaars. Zij kunnen door wat zij zeggen en met hun gedrag laten zien wat zij bij hun ouders zien, aanvoelen en oppikken. Ieder ouder of verzorgende heeft er dagelijks mee te maken. Eigenlijk is dit iets heel moois, want hierdoor maakt het kind de ouder bewust van wat er bij de ouder van binnen leeft…

Het verdriet of de stress wat ouders in zich hebben wordt door de kinderen ervaren. Het kind spiegelt dit door; druk gedrag, ruzie maken, driftbuien, agressie, slapeloze nachten etc. Onbewust confronteren kinderen de ouders met hun eigen angsten, tekortkomingen en behoeftes waar misschien niet aan voldaan kan worden.

Je leert het spiegelgedrag te herkennen en naar de ouders te vertalen. Door schematisch coachen bij de ouders in te zetten zal het negatief spiegelende gedrag van het kind worden omgezet en kan het kind weer kind zijn.
Grenzen stellen
Het stellen van grenzen is noodzakelijk, en niet alleen in de opvoeding. Zonder grenzen ontwikkelt een kind zich tot een onevenwichtige persoonlijkheid die niet geleerd heeft rekening te houden met anderen.

Je leert jouw eigen grenzen te bewaken en de relevantie van het stellen van grenzen adequaat over te brengen aan de ouders/verzorgers en geeft hierbij handvatten en tips.
Emotioneel evenwicht
Emotioneel evenwicht gerichte therapie (EE) kan worden gedefinieerd als de therapiebeoefening die het begrijpen van emoties bij psychotherapeutische veranderingen centraal stelt.

EE is gebaseerd op het werken met de meridianen in combinatie met NLP. De doelen van EE zijn het versterken van het zelf, het reguleren van een affect en het creëren van nieuwe betekenissen.

Onderzoek laat zien dat er tijdens en na EE een aantoonbare fysiologische veranderingen plaatsvindt. Stresshormonen worden door gebruik te maken van EE positief beïnvloed.
Innerlijk kind
Het hoofdstuk Innerlijk kind geeft je een handvat voor het begrijpen en het kunnen plaatsen van jouw angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën.

Dit hoofdstuk is gericht op jouw zelfreflectie en zelfinzicht. Indien een kindertherapeut in staat is te reflecteren kan deze vervolgens ook sensitief handelen en daarmee een betere therapeut zijn.
Holistische geneeskunde
Tijdens de opleiding word je uitgenodigd om met een open blik en zelfreflectief naar (fysieke) klachten en ziektes te kijken. In de holistische visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we ons ook gestalte via onze houding, onze spieren, botten en organen.
Aromatherapie
Aromatherapie is holistisch. Dat wil zeggen dat het zich richt op de welzijn van de mens in het geheel dus ook op de fysieke, energetische, emotionele en mentale staat van de mens.

Aromatherapie is een vorm van kruidengeneeskunde, gebaseerd op het gebruik van etherische olie van kruiden, bloemen en andere plantendelen.

Je leert welke eigenschappen de verschillende etherische oliën bezitten en hoe je de etherische oliën kunt inzetten als ondersteuning in het werken met kinderen en ouders.
Meditatie en visualisatie
Een onderzoek in ‘Frontiers in Human Neuroscience' (februari 2012 door Eileen Luders van de UCLA), heeft aangetoond dat meditatie een krachtig effect heeft op het brein.

Het onderzoek wijst uit dat mensen die al langere tijd mediteren een hogere mate van gyrificatie hebben dan mensen die niet mediteren. Gyrificatie is de plooiing van de cortex. Of met andere woorden, de hoeveelheid vouwen en groeven in het brein.

Die vouwen en groeven zijn direct gerelateerd aan de prestaties van je brein. Hoe meer je er hebt, hoe beter je brein presteert.

De studie toonde ook aan dat hoe langer mensen al mediteerden, hoe hoger de mate van gyrificatie was.

Naast dat mediteren goed is voor het brein, levert regelmatig mediteren ook een diepe ontspanning op en reduceert het stress.

De module mediteren & visualiseren leert je alles over mediteren, hoe je een meditatie kunt begeleiden bij zowel volwassenen als kinderen en je zelf een op de hulpvraag gerelateerde meditatie/visualisatie schrijft.
Hooggevoelige- en overprikkelde kinderen
Wanneer een kind gevoelig is voor prikkels en snel van slag raakt, kan er sprake zijn van hooggevoeligheid.

Hooggevoeligheid is geen stoornis of diagnose. Maar wat is het dan wel? En hoe kan je hooggevoeligheid herkennen bij een kind?

Binnen de opleiding leer je de kenmerken herkennen en ontvang je alle handvatten om hooggevoeligheid op een professionele wijze te begeleiden.
Neuro Linguïstisch Programmeren
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een beproefde methode om effectief te communiceren. NLP is gebaseerd op het principe dat bepaalde overtuigingen en denkpatronen tot de meest optimale communicatie leiden.

In de NLP wordt er van uit gegaan dat elk ongewenst gedrag te veranderen is. Alles komt voort uit overtuigingen. Een overtuiging is niets meer dan iets wat je ooit voor waar hebt aangenomen en waar je naar bent gaan handelen. Je kunt dus ook zomaar op een ander moment in je leven iets nieuws, iets anders voor waar aannemen: een nieuwe gewenste overtuiging die je niet belemmert in je doen en laten.
Het coachingstraject
Alle facetten van een coachingstraject worden in de lessen uitvoerig besproken. Je leert zelfstandig een coachingstraject op te zetten vanuit de hulpvraag. We werken met behulp van casussen aan communicatie, dossier opbouw, informed consent, gebruik methodieken, protocollen, beroepsethiek, pluis- niet pluis, verslaglegging en leer je hierbij verantwoordelijkheid te nemen over de gemaakte keuzes en zelfreflectie ontwikkelen.

Zelfreflectie is een essentieel onderdeel van de opleiding tot kindertherapeut. Het kunnen waarnemen dat een casus meerder hulpverleners nodig heeft en of overgedragen moet worden is professioneel en van waarde in een vak als deze.
Ethiek & Beroepscode
In de opleiding leer je een hulpvraag concreet en meetbaar maken waardoor je de voortgang van het traject kunt toetsen.

Als kindercoach of therapeut werk je in een belangrijke, uitdagende, maar soms ook veeleisende omgeving. Naast ethiek krijg je te maken met overdracht en tegenoverdracht, een casus kan je spiegelen en raken. Je leert in de opleiding welke professionele grondhouding van jou verwacht wordt. Een handvat voor het coachen en een beroepscode is daarbij ondersteunend.

In de opleiding werken we naast een aantal coach methodieken waar je ‘signalen’ kunt toetsen met de Plato eind termen ‘Pluis, niet pluis’ en de ‘3 huizen’ basismethodiek.

Een beroepscode gaat over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit - kortom: dat wat jeugdzorgwerkers tot goede professionals maakt.

Formele en informele beroepsethiek Ethiek gaat over plichten, of over wat iemand behoort te doen, en bestaat uit principes en regels die nodig zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. In de beroepsethiek bestaat er een onderscheid tussen formele beroepsethiek middels de beroepscode zoals de wet en formele uitspraken waarin de waarden en doelen van het beroep zijn vastgelegd. Deze beroepscode beschrijft bijvoorbeeld wat er van de professionele zorgverlening mag worden verwacht en helpt bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen. Beroepscodes of gedragscodes zijn er behalve in de zorg ook bijvoorbeeld in de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Anderzijds is er ook een informele beroepsethiek. Deze bestaat uit ongeschreven regels voor het beroepsmatig handelen. Ze zijn algemeen aanvaard en komen bijvoorbeeld tot uiting in het handelen van een zorgverlener. Onder deze ongeschreven regels kunnen zaken vallen als vaardig blijven na diplomering, de zorgvrager op de eerste plaats stellen, machtsverhoudingen onderling en in relatie tot zorgvrager en zorgverlener, loyaliteit jegens elkaar en (professionele) houding naar collega's en zorgvragers. De informele beroepsethiek kan eigen gemaakt worden op twee manieren, namelijk door zelfkennis en praktische kennis van zaken. De eerste, zelfkennis heeft te maken met openstaan voor jezelf, inzicht hebben in innerlijke processen en de mogelijkheid aangrijpen tot zelfontplooiing te komen. Kennis van zaken opdoen, kan door middel van intuïtie, aanpassen aan traditie en autoriteit en door ervaring.

Overdracht en tegenoverdracht en beroepsethiek is onderdeel van de afstudeer casus.
Schemathisch werken
Bij schematherapie staan de wat in de basis behoeften zijn van de cliënt, expliciet in het middelpunt van de aandacht en ze spelen een belangrijke rol bij alle therapeutische interventies. Deze menselijke behoeften (en de frustratie wanneer deze niet worden vervuld) worden als de belangrijkste oorzaak gezien bij het ontstaan van diverse klachten.

Door de frustratie van het niet in vervulling zijn gegaan van de behoeften, in het bijzonder de behoefte aan interpersoonlijk contact en veilige hechting, ontstaan er disfunctionele schema’s, die ertoe bijdragen dat cliënten in het heden niet meer goed in staat zijn om hun basisbehoeften te (h)erkennen en op een realistische en gezonde wijze alsnog te vervullen, waardoor zij het gemis in stand houden.

Door gebruik te maken van schematische coaching laat je cliënten meer aandacht schenken voor hun basisbehoeften en hoe zij deze adequaat kunnen leren vervullen. Hierbij wordt rekening gehouden met een goede balans tussen hun eigen behoeften en die van anderen en hoe ze dit goed in kunnen schatten.

Ieder kind heeft emotionele basisbehoeften, denk hierbij aan o.a. veiligheid en vrijheid. In sommige gevallen is niet of onvoldoende aan die behoeften voldaan. Je leert transparant maken welke behoeften missen in relatie tot de hulpvraag en ontvang je interventies om met het kind en het gezin te kunnen werken.
Therapeutisch tekenen
Slechts 2% tot 5% van wat we doen is bewust. Het onbewuste bepaalt dus voor 95% ons handelen en is de filter waardoor wij de werkelijkheid waarnemen. In de westerse samenleving overschatten we vaak ons bewuste brein.

Therapeutisch tekenen is een creatieve vorm waarbij het 'lezen' van de onbewuste boodschappen centraal staat.

Je leert in deze methodiek 'de werkelijkheid van de tekenaar' waarnemen van wat hij onbewust laat zien.

Therapeutisch tekenen biedt diepgaande processen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer. Het zelf tekenen helpt je te vernieuwen en bewust te worden van jouw kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.
Familie opstellingen
Een familieopstelling is een intensieve, krachtige manier van werken en maakt patronen en onbewuste bindingen in het familiesysteem zichtbaar. Een opstelling richt zich vooral op de laag van de ziel. Het wil mensen bewust maken van hun loyaliteit aan hun familie van herkomst. Het uitgangspunt is dat mensen als kind – onbewust en uit liefde – de problemen van hun ouders of de familie op zich genomen hebben en dit kan hen moeilijkheden bezorgen in hun leven. Er wordt gekeken naar de invloed van de familieziel op het individu.

De familie opstelling laat ons op de snelst denkbare wijze inzien welke rol of positie we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen.

Een methodiek met heel veel praktische oefeningen, die je meteen ervaart en integreert.
Persoonlijke ontwikkeling
Om jouw groei te kunnen meten maken we gebruik van de nulmeting, persoonlijkheidstest en kernkwadranten.

De nulmeting is de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart. Het helpt je om jouw startkwalificaties te beschrijven en je persoonlijke leerdoelen voor de opleiding te formuleren. Waar ben je nu al bekend mee en welke vaardigheden mogen nog verder ontwikkeld worden?

Uit onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) komt naar voren dat persoonlijkheid, los van intelligentie, invloed heeft op de mate waarin een persoon succesvol is in zijn of haar werk. Je kunt daarbij denken aan gedrevenheid, zelfvertrouwen, behulpzaamheid en andere karaktertrekken die bepalen hoe iemand zich zal gedragen. Iemands persoonlijkheid zal daarom bepalen in hoeverre hij of zij aanleg heeft voor een bepaalde functie. Sommige zaken, zoals dominantie en assertiviteit, zullen wat meer aan de oppervlakte liggen en gemakkelijk te herkennen zijn, bijvoorbeeld in een coachgesprek. Maar hoe weet je of je als kindertherapeut niet alleen een vlotte babbel hebt, maar jezelf ook echt in de problematiek van een cliënt kan verplaatsen?

Persoonlijkheidskenmerken zijn ook bepalend voor de mate waarin iemand plezier heeft in zijn of haar werk. Doorgaans voelen mensen zich goed wanneer ze zichzelf kunnen zijn. Het doel van het inzetten van persoonlijkheidstests is om te achterhalen of je succesvol zult zijn in de werkzaamheden als kindertherapeut. Het doen van een persoonlijkheidstest kan je dus veel informatie geven over jezelf. Zo weet je zelf al enigszins welke methodiek jou het best gaat passen. Dit kan van pas komen wanneer je jezelf wilt specialiseren in jouw rol als professioneel kindertherapeut.

Ben je bewust van jezelf als persoon, waar liggen jouw valkuilen als het gaat om ‘de ander’ helpen. Je kwaliteit is tevens je valkuil, niks mis mee en goed om te weten wie jij bent en waar je staat. Niets is mooier dan het weten waar je kracht en je beperking zich bevind. Op deze wijze kun je vanuit een zelfverzekerde positie coachen en begeleiden.

Persoonlijk ontwikkeling is een onderdeel van de opleiding en als je aan het eind van de opleiding bent gekomen is het tijd te kijken welke stappen je hebt gemaakt. Dit doe je door een eindmeting te maken en deze te vergelijken met jouw eerste nulmeting.
Praktische bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk ontvang je veel informatie en tips over de wet en regelgeving in Nederland m.b.t. het opzetten van een eigen onderneming.

Naast alle opstartfacetten worden er ook tips gegeven hoe een onderneming succesvol te maken en te houden.

De opleiding ondergaat een transformatie, dat houdt in dat de nieuwe versie v.a. 4 september toegankelijk is. Aanmelden is wel al mogelijk. 

Opleiding holistisch kindertherapeut

De opleiding tot holistisch kindertherapeut leert jou therapeutisch en systemisch coachen vanuit holistische visie naar een hulpvraag. Een kind is niet zijn klacht, ziekte en/of gedrag. Achter iedere klacht, ziekte en/of gedrag zit een boodschap, een behoefte. In de opleiding leer je op unieke holistische wijze systemisch en werken waardoor de oorzaak zichtbaar wordt.

Heb je vragen, wil je meer informatie?Neem dan even contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.  

Neem deel aan deze zeer uitgebreide en praktijk gerichte thuisstudie met ondersteunende video’s en online lessen.

Online opleiding holistisch kindertherapeut

In deze holistische opleiding nemen we je mee zodat jij de methodieken om te werken met het gezin en de kinderen van nu eigen gaat maken. De opleiding leert je op holistische en systemische wijze vraagstukken te onderzoeken en te begeleiden en de houding en principes van systemisch werk in te zetten. De inhoud van de opleiding is online en afgestemd op de praktijk en gericht op het werken vanuit het gevoel en het begeleiden van het gezin op basis van kennis en ethiek.

Het inzetten van systemisch werk in afstemming met lichaamswerk maakt dat klachten en verstoringen werkelijk worden aangegaan en losgelaten kunnen worden. Met behulp van diverse methodieken leer je holistische behandelingen te geven. Dit levert heling op een breed en diep niveau op. Dit is de kracht van deze holistische opleiding.

De opleiding (hbo-niveau) is een erkende en geaccrediteerde opleiding. Na afloop ontvang je een erkend diploma en ben je volwaardig holistisch kindertherapeut.

Met de holistische kennis kijk je samen met het gezin naar wat er werkelijk speelt onder de hulpvraag om achterliggende emoties te achterhalen en terugkerende patronen te herkennen. Vanuit bewustwording en transformatie verander je de sfeer en dynamiek binnen een gezin.

In de opleiding ga je vanuit de holistische visie ervaren dat er een samenhang is tussen lichaam, gevoel, energie en denken. Dat houdt in dat een lichamelijke klacht gekoppeld kan worden aan één van de drie andere aspecten.

Andersom kunnen geestelijke klachten of storingen in de energiestroom van het lichaam leiden tot lichamelijke klachten. Een negatief zelfbeeld kan bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken, emoties die je niet kan verteren kunnen leiden tot chronische buikpijn. Een kind dat veel boosheid laat zien kan onderliggend om grenzen vragen.

Wat ga je ontwikkelen in deze opleiding je?

 • Meer vaardigheid ontwikkelen in het systemisch coachen en waardoor je anderen effectiever kan begeleiden.
 • Je gaat als coach of behandelaar vakinhoudelijk verder in je professionalisering op de thema's systemisch en holistisch werken.
 • Groei van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

 Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de opleiding in ieder geval verwachten dat je:

 • Meer inzicht hebt gekregen in een systemische benadering in de praktijk.
 • Systemische patronen herkent en de passende interventies kunt inzetten.
 • Als therapeut meer vaardigheid hebt ontwikkeld in het systemisch coachen.
 • Meer therapeutische tools die je in kunt zetten om de oorzaak van de hulpvraag transparant te maken.
 • Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid.
 • Jouw gezichtsveld hebt verbreed waardoor je effectiever kunt functioneren binnen het vakgebied.
 • Over diverse technieken beschikt waaronder (tafel)opstellingen, circulaire vragen en werken.
 • Systemisch benaderen standaard op jouw agenda hebt staan waardoor je zowel persoonlijk als professioneel bewustere keuzes maakt.
 • Energetisch en lichaam gericht werken.
 • Meer intuïtief keuzes maakt in relatie tot de passende interventies inzetten.
 • Vanuit een professionele houding contact maakt met het onbewuste deel van de client.

Vooropleiding en intake 
Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau belangrijker zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach, counselor, therapeut of trainer hebt gevolgd. Ook (zorg en onderwijs)professionals, zoals leidinggevenden, (HR)managers, leerkrachten, pedagogen en opvoedkundigen kunnen deelnemen aan deze opleiding 

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

Wat ga je leren?

Holistisch werken
Wanneer je een klacht holistisch benaderd, dan beperk je je niet alleen tot het kijken naar de klacht. Je kijkt naar jezelf als mens in z'n totaliteit. Volgens de holistische visie ben je een eenheid: lichaam, gevoel, denken en energie.

Met de ondersteuning van 1600 pagina’s kennis en de ervaren docenten leer je, in de in de opleiding kijken naar de mens in zijn geheel.

Je leert alle competenties die nodig zijn in te zetten om een kind met diverse gedrags- en sociaal-emotionele problemen hulp te kunnen bieden en deze eigen maken. Ruim 50 praktijk ondersteunende video's geven je naast de lesstof een mooi en helder beeld in het holistisch werken met kinderen en hun ouders.
Systemisch werken
Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. Het zichtbaar maken van dynamieken binnen een systeem en het ervaren van een gewaarwording bij een opstelling geeft inzicht en rust.

De opleiding leert je werken met de onderstroom van mensen, gezinnen en systemen. Door het systemisch coachen onderzoeken we de dynamieken van de systemen en hoe je als professional kan werken met de basale ordeningsprincipes binnen deze systemen.

Er zijn veel aanbieders van opleidingen familie-opstellingen of systemisch werken. Er zijn maar enkele die zich specifiek richten op het systemisch coachen. Wij zijn daar een van.

Dit betekent dat we werken met specifieke professionele elementen in het coach- en begeleidingswerk zoals o.a.: werken met overdrachtsthema’s en interventies.
Energetisch coachen
Energetisch coachen houdt in dat je iemand op alle energieniveaus kunt begeleiden om weer in balans te komen.

Dat kan heel praktisch, door te kijken naar de dagelijkse energiebalans in iemands leven. Hoe deelt hij zijn dagen in, hoe is de balans tussen werk en privé en hoe is het bijvoorbeeld met de balans tussen geven en nemen? Welke rol speelt stress? Is er voldoende ruimte voor ontspanning en zingeving? En wat zie je aan iemands fysieke houding? Staat hij recht op of met afhangende schouders? Is de houding energiek of futloos en onderuitgezakt?

Daarnaast begeleid je cliënten bij het onderzoeken van hun energieniveau. Op welke energieniveaus ervaart iemand problemen en hoe kunnen deze weer in balans gebracht kunnen worden. Hierbij kijk je naar de verschillende energiecentra in het lichaam. Elk energiecentrum vertegenwoordigt een thema dat kan spelen in iemands leven.

Denk bij de thema’s bijvoorbeeld aan hoe je jezelf, en de dingen die je doet, manifesteert in de wereld. Of hoe geaard ben je en heb je contact met je lichaam? Hoe je je verhoudt tot jezelf en anderen. Ben je in staat je te verbinden met anderen? En hoe is het gesteld met de zelfliefde? Durf jij je uit te spreken en je mening te geven? Of slik je alles in en houd je je mond?

Door te werken met de chakra’s en meridianen wordt de energieverstoring in balans gebracht en opgelost.
Kinder- & jeugdpsychologie
In de negen hoofdstukken van de Kinder- & jeugdpsychologie leer je het toepassen van psychologische principes en theorieën om problemen in verschillende gebieden op te lossen.

Je ervaart waarom men handelt en voelt zoals men doet en je leert hoe je dit gedrag kan beïnvloeden.
Communicatie
Communicatie betreft de essentie van het coachen. Een therapeutisch gesprek is gebaseerd op diverse gesprekstechnieken zoals: houding, inlevingsvermogen, vertrouwen, begrip, luisteren, samenvatten etc.

Een belangrijk onderdeel is het kerngesprek. Onder een probleem, klacht, kwaal ligt altijd een diepere oorzaak. Middels gesprekstechnieken als doorvragen en open vragen stellen ga je als coach op zoek naar de kern van het probleem. Dus niet het symptoom wordt uiteindelijk aangepakt, maar de oorzaak.

Naast de reguliere gesprekstechnieken leer je ook het gebruik van non-verbale communicatie en positieve kindercommunicatie.
Spiegelen van gedrag
Kinderen zijn spiegelaars. Zij kunnen door wat zij zeggen en met hun gedrag laten zien wat zij bij hun ouders zien, aanvoelen en oppikken. Ieder ouder of verzorgende heeft er dagelijks mee te maken. Eigenlijk is dit iets heel moois, want hierdoor maakt het kind de ouder bewust van wat er bij de ouder van binnen leeft…

Het verdriet of de stress wat ouders in zich hebben wordt door de kinderen ervaren. Het kind spiegelt dit door; druk gedrag, ruzie maken, driftbuien, agressie, slapeloze nachten etc. Onbewust confronteren kinderen de ouders met hun eigen angsten, tekortkomingen en behoeftes waar misschien niet aan voldaan kan worden.

Je leert het spiegelgedrag te herkennen en naar de ouders te vertalen. Door schematisch coachen bij de ouders in te zetten zal het negatief spiegelende gedrag van het kind worden omgezet en kan het kind weer kind zijn.
Grenzen stellen
Het stellen van grenzen is noodzakelijk, en niet alleen in de opvoeding. Zonder grenzen ontwikkelt een kind zich tot een onevenwichtige persoonlijkheid die niet geleerd heeft rekening te houden met anderen.

Je leert jouw eigen grenzen te bewaken en de relevantie van het stellen van grenzen adequaat over te brengen aan de ouders/verzorgers en geeft hierbij handvatten en tips.
Emotioneel evenwicht
Emotioneel evenwicht gerichte therapie (EE) kan worden gedefinieerd als de therapiebeoefening die het begrijpen van emoties bij psychotherapeutische veranderingen centraal stelt.

EE is gebaseerd op het werken met de meridianen in combinatie met NLP. De doelen van EE zijn het versterken van het zelf, het reguleren van een affect en het creëren van nieuwe betekenissen.

Onderzoek laat zien dat er tijdens en na EE een aantoonbare fysiologische veranderingen plaatsvindt. Stresshormonen worden door gebruik te maken van EE positief beïnvloed.
Innerlijk kind
Het hoofdstuk Innerlijk kind geeft je een handvat voor het begrijpen en het kunnen plaatsen van jouw angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën.

Dit hoofdstuk is gericht op jouw zelfreflectie en zelfinzicht. Indien een kindertherapeut in staat is te reflecteren kan deze vervolgens ook sensitief handelen en daarmee een betere therapeut zijn.
Holistische geneeskunde
Tijdens de opleiding word je uitgenodigd om met een open blik en zelfreflectief naar (fysieke) klachten en ziektes te kijken. In de holistische visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we ons ook gestalte via onze houding, onze spieren, botten en organen.
Aromatherapie
Aromatherapie is holistisch. Dat wil zeggen dat het zich richt op de welzijn van de mens in het geheel dus ook op de fysieke, energetische, emotionele en mentale staat van de mens.

Aromatherapie is een vorm van kruidengeneeskunde, gebaseerd op het gebruik van etherische olie van kruiden, bloemen en andere plantendelen.

Je leert welke eigenschappen de verschillende etherische oliën bezitten en hoe je de etherische oliën kunt inzetten als ondersteuning in het werken met kinderen en ouders.
Meditatie en visualisatie
Een onderzoek in ‘Frontiers in Human Neuroscience' (februari 2012 door Eileen Luders van de UCLA), heeft aangetoond dat meditatie een krachtig effect heeft op het brein.

Het onderzoek wijst uit dat mensen die al langere tijd mediteren een hogere mate van gyrificatie hebben dan mensen die niet mediteren. Gyrificatie is de plooiing van de cortex. Of met andere woorden, de hoeveelheid vouwen en groeven in het brein.

Die vouwen en groeven zijn direct gerelateerd aan de prestaties van je brein. Hoe meer je er hebt, hoe beter je brein presteert.

De studie toonde ook aan dat hoe langer mensen al mediteerden, hoe hoger de mate van gyrificatie was.

Naast dat mediteren goed is voor het brein, levert regelmatig mediteren ook een diepe ontspanning op en reduceert het stress.

De module mediteren & visualiseren leert je alles over mediteren, hoe je een meditatie kunt begeleiden bij zowel volwassenen als kinderen en je zelf een op de hulpvraag gerelateerde meditatie/visualisatie schrijft.
Hooggevoelige- en overprikkelde kinderen
Wanneer een kind gevoelig is voor prikkels en snel van slag raakt, kan er sprake zijn van hooggevoeligheid.

Hooggevoeligheid is geen stoornis of diagnose. Maar wat is het dan wel? En hoe kan je hooggevoeligheid herkennen bij een kind?

Binnen de opleiding leer je de kenmerken herkennen en ontvang je alle handvatten om hooggevoeligheid op een professionele wijze te begeleiden.
Neuro Linguïstisch Programmeren
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een beproefde methode om effectief te communiceren. NLP is gebaseerd op het principe dat bepaalde overtuigingen en denkpatronen tot de meest optimale communicatie leiden.

In de NLP wordt er van uit gegaan dat elk ongewenst gedrag te veranderen is. Alles komt voort uit overtuigingen. Een overtuiging is niets meer dan iets wat je ooit voor waar hebt aangenomen en waar je naar bent gaan handelen. Je kunt dus ook zomaar op een ander moment in je leven iets nieuws, iets anders voor waar aannemen: een nieuwe gewenste overtuiging die je niet belemmert in je doen en laten.
Het coachingstraject
Alle facetten van een coachingstraject worden in de lessen uitvoerig besproken. Je leert zelfstandig een coachingstraject op te zetten vanuit de hulpvraag. We werken met behulp van casussen aan communicatie, dossier opbouw, informed consent, gebruik methodieken, protocollen, beroepsethiek, pluis- niet pluis, verslaglegging en leer je hierbij verantwoordelijkheid te nemen over de gemaakte keuzes en zelfreflectie ontwikkelen.

Zelfreflectie is een essentieel onderdeel van de opleiding tot kindertherapeut. Het kunnen waarnemen dat een casus meerder hulpverleners nodig heeft en of overgedragen moet worden is professioneel en van waarde in een vak als deze.
Ethiek & Beroepscode
In de opleiding leer je een hulpvraag concreet en meetbaar maken waardoor je de voortgang van het traject kunt toetsen.

Als kindercoach of therapeut werk je in een belangrijke, uitdagende, maar soms ook veeleisende omgeving. Naast ethiek krijg je te maken met overdracht en tegenoverdracht, een casus kan je spiegelen en raken. Je leert in de opleiding welke professionele grondhouding van jou verwacht wordt. Een handvat voor het coachen en een beroepscode is daarbij ondersteunend.

In de opleiding werken we naast een aantal coach methodieken waar je ‘signalen’ kunt toetsen met de Plato eind termen ‘Pluis, niet pluis’ en de ‘3 huizen’ basismethodiek.

Een beroepscode gaat over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit - kortom: dat wat jeugdzorgwerkers tot goede professionals maakt.

Formele en informele beroepsethiek Ethiek gaat over plichten, of over wat iemand behoort te doen, en bestaat uit principes en regels die nodig zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. In de beroepsethiek bestaat er een onderscheid tussen formele beroepsethiek middels de beroepscode zoals de wet en formele uitspraken waarin de waarden en doelen van het beroep zijn vastgelegd. Deze beroepscode beschrijft bijvoorbeeld wat er van de professionele zorgverlening mag worden verwacht en helpt bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen. Beroepscodes of gedragscodes zijn er behalve in de zorg ook bijvoorbeeld in de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid.

Anderzijds is er ook een informele beroepsethiek. Deze bestaat uit ongeschreven regels voor het beroepsmatig handelen. Ze zijn algemeen aanvaard en komen bijvoorbeeld tot uiting in het handelen van een zorgverlener. Onder deze ongeschreven regels kunnen zaken vallen als vaardig blijven na diplomering, de zorgvrager op de eerste plaats stellen, machtsverhoudingen onderling en in relatie tot zorgvrager en zorgverlener, loyaliteit jegens elkaar en (professionele) houding naar collega's en zorgvragers. De informele beroepsethiek kan eigen gemaakt worden op twee manieren, namelijk door zelfkennis en praktische kennis van zaken. De eerste, zelfkennis heeft te maken met openstaan voor jezelf, inzicht hebben in innerlijke processen en de mogelijkheid aangrijpen tot zelfontplooiing te komen. Kennis van zaken opdoen, kan door middel van intuïtie, aanpassen aan traditie en autoriteit en door ervaring.

Overdracht en tegenoverdracht en beroepsethiek is onderdeel van de afstudeer casus.
Schemathisch werken
Bij schematherapie staan de wat in de basis behoeften zijn van de cliënt, expliciet in het middelpunt van de aandacht en ze spelen een belangrijke rol bij alle therapeutische interventies. Deze menselijke behoeften (en de frustratie wanneer deze niet worden vervuld) worden als de belangrijkste oorzaak gezien bij het ontstaan van diverse klachten.

Door de frustratie van het niet in vervulling zijn gegaan van de behoeften, in het bijzonder de behoefte aan interpersoonlijk contact en veilige hechting, ontstaan er disfunctionele schema’s, die ertoe bijdragen dat cliënten in het heden niet meer goed in staat zijn om hun basisbehoeften te (h)erkennen en op een realistische en gezonde wijze alsnog te vervullen, waardoor zij het gemis in stand houden.

Door gebruik te maken van schematische coaching laat je cliënten meer aandacht schenken voor hun basisbehoeften en hoe zij deze adequaat kunnen leren vervullen. Hierbij wordt rekening gehouden met een goede balans tussen hun eigen behoeften en die van anderen en hoe ze dit goed in kunnen schatten.

Ieder kind heeft emotionele basisbehoeften, denk hierbij aan o.a. veiligheid en vrijheid. In sommige gevallen is niet of onvoldoende aan die behoeften voldaan. Je leert transparant maken welke behoeften missen in relatie tot de hulpvraag en ontvang je interventies om met het kind en het gezin te kunnen werken.
Therapeutisch tekenen
Slechts 2% tot 5% van wat we doen is bewust. Het onbewuste bepaalt dus voor 95% ons handelen en is de filter waardoor wij de werkelijkheid waarnemen. In de westerse samenleving overschatten we vaak ons bewuste brein.

Therapeutisch tekenen is een creatieve vorm waarbij het 'lezen' van de onbewuste boodschappen centraal staat.

Je leert in deze methodiek 'de werkelijkheid van de tekenaar' waarnemen van wat hij onbewust laat zien.

Therapeutisch tekenen biedt diepgaande processen aan op het gebied van zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer. Het zelf tekenen helpt je te vernieuwen en bewust te worden van jouw kwaliteiten, blinde vlekken, overtuigingen en valkuilen.
Familie opstellingen
Een familieopstelling is een intensieve, krachtige manier van werken en maakt patronen en onbewuste bindingen in het familiesysteem zichtbaar. Een opstelling richt zich vooral op de laag van de ziel. Het wil mensen bewust maken van hun loyaliteit aan hun familie van herkomst. Het uitgangspunt is dat mensen als kind – onbewust en uit liefde – de problemen van hun ouders of de familie op zich genomen hebben en dit kan hen moeilijkheden bezorgen in hun leven. Er wordt gekeken naar de invloed van de familieziel op het individu.

De familie opstelling laat ons op de snelst denkbare wijze inzien welke rol of positie we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen.

Een methodiek met heel veel praktische oefeningen, die je meteen ervaart en integreert.
Persoonlijke ontwikkeling
Om jouw groei te kunnen meten maken we gebruik van de nulmeting, persoonlijkheidstest en kernkwadranten.

De nulmeting is de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart. Het helpt je om jouw startkwalificaties te beschrijven en je persoonlijke leerdoelen voor de opleiding te formuleren. Waar ben je nu al bekend mee en welke vaardigheden mogen nog verder ontwikkeld worden?

Uit onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) komt naar voren dat persoonlijkheid, los van intelligentie, invloed heeft op de mate waarin een persoon succesvol is in zijn of haar werk. Je kunt daarbij denken aan gedrevenheid, zelfvertrouwen, behulpzaamheid en andere karaktertrekken die bepalen hoe iemand zich zal gedragen. Iemands persoonlijkheid zal daarom bepalen in hoeverre hij of zij aanleg heeft voor een bepaalde functie. Sommige zaken, zoals dominantie en assertiviteit, zullen wat meer aan de oppervlakte liggen en gemakkelijk te herkennen zijn, bijvoorbeeld in een coachgesprek. Maar hoe weet je of je als kindertherapeut niet alleen een vlotte babbel hebt, maar jezelf ook echt in de problematiek van een cliënt kan verplaatsen?

Persoonlijkheidskenmerken zijn ook bepalend voor de mate waarin iemand plezier heeft in zijn of haar werk. Doorgaans voelen mensen zich goed wanneer ze zichzelf kunnen zijn. Het doel van het inzetten van persoonlijkheidstests is om te achterhalen of je succesvol zult zijn in de werkzaamheden als kindertherapeut. Het doen van een persoonlijkheidstest kan je dus veel informatie geven over jezelf. Zo weet je zelf al enigszins welke methodiek jou het best gaat passen. Dit kan van pas komen wanneer je jezelf wilt specialiseren in jouw rol als professioneel kindertherapeut.

Ben je bewust van jezelf als persoon, waar liggen jouw valkuilen als het gaat om ‘de ander’ helpen. Je kwaliteit is tevens je valkuil, niks mis mee en goed om te weten wie jij bent en waar je staat. Niets is mooier dan het weten waar je kracht en je beperking zich bevind. Op deze wijze kun je vanuit een zelfverzekerde positie coachen en begeleiden.

Persoonlijk ontwikkeling is een onderdeel van de opleiding en als je aan het eind van de opleiding bent gekomen is het tijd te kijken welke stappen je hebt gemaakt. Dit doe je door een eindmeting te maken en deze te vergelijken met jouw eerste nulmeting.
Praktische bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk ontvang je veel informatie en tips over de wet en regelgeving in Nederland m.b.t. het opzetten van een eigen onderneming.

Naast alle opstartfacetten worden er ook tips gegeven hoe een onderneming succesvol te maken en te houden.

De opleiding ondergaat een transformatie, dat houdt in dat de nieuwe versie v.a. 4 september toegankelijk is. Aanmelden is wel al mogelijk.