Aromatherapie, de schakel met ons oerinstinct

Aromatherapie is in onze holistische wereld de schakel die ons met onze oerinstincten verbindt.

Ze verbindt de heilzame vibraties en energieën die moeder natuur ons biedt, van hemel tot aarde, zon en maan en alle elementen der natuur.

Elk onderdeel van de natuur heeft zijn eigen energieveld, zijn eigen vibraties. Bij het toepassen van de aromatherapie gebruiken wij met name bepaalde vibraties die overal en altijd aanwezig zijn.

Aromatherapie maakt gebruik van de energetische vibraties van de planten. Deze vibraties hebben de planten ontwikkeld om te overleven in de natuur. Door deze vibraties in te zetten kunnen wij onze eigen gezondheid op een positieve manier ondersteunen op het vlak waar de vibratie ooit in de natuur de plant gediend heeft.

Die vibraties kunnen we ook stoffelijk indelen in biochemische patronen, die wij stofnamen vanuit biochemie gegeven hebben.

De stoffen die vallen onder de aromatherapie worden gewonnen uit de zaadjes, schors, bladeren, stelen, wortels, bloemen en vruchten van de planten en noemen we verder etherische/etherische oliën.

De kwaliteit van deze oliën hangt heel erg af van de plek waar de planten groeien, de tijd waarop geoogst wordt en de manier waarop de olie wordt geproduceerd.

Willen we etherische oliën therapeutisch of algemeen gezondheid bevorderend inzetten, dan zijn we afhankelijk van de eerder genoemde kwaliteitscriteria.