De eerste stap op weg naar een oplossing, is het vaststellen van het probleem. Hieruit leid je een hulpvraag af. Vanuit je hulpvraag kun je een plan maken om de situatie te veranderen; hoe kom ik van mijn hulpvraag naar mijn gewenste doel, mijn verlangen? Zeg maar van A naar B.

In het werkboekje staan we daarom stil bij het formuleren van jouw specifieke hulpvraag. Deze geldt als leidraad en als meetlat om te kijken hoe we jouw gewenste doel kunnen bereiken.

Hoe kom ik tot een goede hulpvraag?
1) Je hebt ongetwijfeld een probleem of situatie voor ogen, waarin je iets wilt veranderen. Omschrijf je huidige situatie. Wat gaat daarin goed en wat kan er beter? Wat wil je veranderen, waarbij je hulp nodig hebt?

2) Hoe reageert jouw omgeving op dit probleem/deze vraag? Krijg je hulp van iemand? Vraag je om hulp? Hebben meer mensen last van de situatie?

3) Wat gebeurt er als je niets doet aan het probleem/de situatie? Wat denk je dat het effect op korte en langere termijn kan zijn, met andere woorden: waar denk je dat je ‘last’ van krijgt?

4) Wat moet het traject voor jou opleveren? Stel dat al je vragen en problemen aan het eind van het traject zijn beantwoord en opgelost, hoe ziet dan jouw ideale situatie eruit?

Houd overzicht
Het is erg belangrijk dat je zelf het overzicht houdt over wát er moet gebeuren met je hulpvraag, hoe dat moet gebeuren en door wie. Je kunt je hulpvraag vollediger maken door de volgende deelvragen te stellen: wie, wat , waar, wanneer, waarom en hoe. Zo krijg je een beeld van de stappen die je moet zetten om van je beginpunt (huidige situatie) naar je eindpunt (gewenste situatie) te komen. Je weet nu wat je zelf kunt gaan doen en wat je anderen gaat vragen, wie die anderen zijn, wat je van ze verwacht en hoe er aan de oplossing gewerkt moet worden.

De sleutel om van een goede hulpvraag naar een goede oplossing te komen, is het overzicht te bewaren over de stappen die hiervoor nodig zijn.

Eigen verantwoordelijkheid
Alleen als je overzicht hebt, kun je de regie over je eigen hulpvraag voeren. Dat laatste betekent dat jij zelf bepaalt wat je wilt veranderen, wat of wie jij nodig hebt enzovoort, zonder dat dit overgenomen wordt door goedbedoelde anderen. Zo zou je kunnen merken dat je niet dichterbij de gewenste oplossing komt door te werken aan de stappen zoals je je die eerder had voorgenomen. Dan heeft het geen zin om blind dezelfde stappen te blijven volgen. Dat kan betekenen dat je andere mensen om hulp moet vragen of andere middelen moet inzetten. Ook kan het gebeuren dat je gaandeweg uit koers raakt. Dan zul je moeten bijsturen. Zorg dat je altijd inzichtelijk hebt wat je doel is en of datgene wat er gebeurt daadwerkelijk aan dat doel bijdraagt.

Werkboek
Pak het werkboek, die je eerder hebt kunnen downloaden, erbij en vul jouw hulpvraag en doel in.

 

7 januari 2023

De hulpvraag

[…]
5 juni 2021

Emotioneel Evenwicht

[…]
5 juni 2021

Basisbehoeften & kernverlangens

[…]
5 juni 2021

Spiegelen

[…]
5 juni 2021

Communicatie

[…]
4 juni 2021

Gedrag

[…]
4 juni 2021

Holistische leefstijl

[…]
2 juni 2021

Welkom bij de start van jouw traject naar holistisch opvoeden

[…]
24 april 2021

Hulpbronnen

[…]
29 januari 2021

Werkboek

[…]
22 januari 2021

Bronnen en literatuurlijst

[…]
22 januari 2021

Nawoord

[…]