Dit hoofdstuk bestaat uit diverse stromingen van de kinderpsychologie waardoor je een bredere visie krijgt op het begrijpen en het begeleiden van kinderen. Denk hierbij aan diverse gedragspsychologie zoals de leertheorie van Skinner, Bandura, Maslow, Freud, Jung, pedagogiek, etc.

We maken een onderscheid in de lichamelijke, emotionele, sociale, cognitieve en morele stadia die hierin bestaan. De opleiding start met de toegepaste psychologie. Op deze manier stapt iedereen met dezelfde voorkennis en op hetzelfde niveau, in de opleiding.

22 juni 2023

Kinder- & jeugdpsychologie

[…]