Naam Cliënt:   Friso
Leeftijd:          11 jaar

Friso is tengere jongen van 11 jaar. Hij woont met zijn ouders en broer Floris. Zijn ouders hebben op latere leeftijd hun kinderen gekregen. Moeder, Jacqueline werkt in de zaak van haar man Arnout en ondersteunt hem daarin.

Friso en Floris kunnen het goed met elkaar vinden. Zij speelden vroeger vaak samen maar nu zit zijn broer op de middelbare school. Fijn is dat zij nog steeds met elkaar kunnen opschieten. Samen gaan ze elk weekend naar de scouting en eenmaal per jaar in de zomervakantie gaan ze 2 weken met de scouting op pad. Friso vindt dat heerlijk en kan zich goed uitleven.

Hulpvraag:
De ouders van Friso hebben met mij contact opgenomen. Zij willen hulp en weten hoe zij Friso beter kunnen begeleiden wanneer hij boos en gefrustreerd van school komt.

Bij Friso is de diagnose dyslexie vastgesteld en hij heeft moeite daarmee om te gaan. Hij wil namelijk gewoon zoals de andere  kinderen zijn. Een tweede vraag is hoe op te treden wanneer Friso bij het avondeten problemen maakt.

Voor Friso is school leuk omdat hij daar vriendjes heeft. Hij is sociaal. Maar school zorgt bij hem ook voor stress. Zijn ouders en dan vooral Jacqueline zijn vooral bezorgd dat hij op school op zijn tenen loopt en Jacqueline ziet dat het hem erg veel energie kost. Hij houdt de schijn op dat hij het wel allemaal aan kan en dat er niets met hem aan de hand is.

Naast school heeft Friso ook extra  huiswerk vanwege zijn dyslexie. Hij krijgt extra begeleiding en training. Het is eigenlijk best veel allemaal. Friso slaapt de laatste tijd niet goed en heeft last van buikpijn.  De ouders willen weten hoe zij Friso kunnen helpen om de spanningen die zich opstapelen op school los te laten.

 

 

Analyse tekening

Als we kijken naar het bladgebruik, zien we dat Friso er voor kiest om het papier verticaal te gebruiken. Hij laat hiermee zien dat hij met zichzelf in verbinding is tijdens het tekenen en dat hij ook echt gericht is op zichzelf. De sociale interactie is in een verticale tekening minder van belang. De tekening wordt gemaakt vanuit het ik-gevoel.
Het getekende huis neemt bijna het hele papier in beslag. Wat iets zegt over de binnenwereld en over de  gevoelswereld van Friso.

Analyse met behulp van de KIEST methode:

Kleur
(emotietaal van de tekening)
Lichtblauw: uiten van gevoel, reinigingsproces
Donkerblauw: zelfvertrouwen, communicatie, transformatiekleur, vredig
Lentegroen:Liefde voelen, lente in je leven, voor jezelf kiezen
Groen: harmonie, vernieuwing, groei, stagnatie van groei
Geel: intellect, onzeker, geest- en levenskracht, optimisme
Oranje: spannende situaties, warmte, bescherming, relatiekleur
Paars: vaste regels, zeggenschap, verbinding, spirituele verbinding
Bruin: nuchterheid, stoffelijke invulling, compost, viezigheid
Roze: medeleven, liefde, zachtheid, kwetsbaarheid
Zwart: verbergen, druk, onbekende, verdriet

De linkerkant van het dak is blauw, de rechter kant is paars ingekleurd. Het zou kunnen betekenen dat Friso wel wil communiceren maar niet weet hoe hij zijn gevoel kan verwoorden. Paars kan ook staan voor vaste regels en zeggenschap. Hiermee zou Friso kunnen laten zien dat hij veel regels ervaart en hij meer ruimte zou willen voor zijn eigen mening of de behoefte heeft aan communicatie over de regels.
Er zijn voor het hele huis veel kleuren gebruikt, dit zegt iets over de emoties en gevoelens die Friso ervaart.

Interactie:
Het huis neemt het hele blad in beslag, er is geen omgeving getekend. Hieruit kunnen we opmaken dat de gevoelswereld van Friso veel ruimte in beslag neemt. Het huis staat getekend op de grond, er is een verbinding met de aarde. Het huis heeft een deur en de deur is dicht met horizontale strepen benadrukt. Er is ook geen pad aanwezig naar de deur of een bel. Friso houdt zijn deur dicht, hij laat zijn gevoelswereld niet zien. Horizontale strepen  benadrukken hier extra dat Friso zijn gevoelswereld verbergt en dat hij niet zomaar iemand binnen laat.
Als we kijken naar de lijnen zien we dat er veel verticale en horizontale lijnen zijn gebruikt. Een horizontale lijn zegt iets over het voelen, een verticale lijn zegt iets over het denken.  Als we kijken naar de ramen met een tralie erin, zien we dat Friso echt 2 contrasten ervaart. Tussen gevoel en tussen de realiteit/materie.  De ramen met het kruis en de tralies geven afkadering aan, een soort van bescherming.

Dit alles maakt het moeilijker om naar binnen te kijken. Friso laat zijn echte gevoelens niet gauw zien. Er is duidelijk een spanning tussen binnen- en buitenwereld.

Energie:
De eerste indruk van de tekening is dat het heel kleurrijk is. Friso heeft het wat krasserig ingekleurd met een harde druk van het potlood op het papier. Het huis is tot aan de bovenkant van het papier getekend en het papier is verticaal gebruikt. De richting van inkleuren is verticaal, waaruit we kunnen opmaken dat Friso deze tekening vooruit vanuit het denken, gemaakt heeft. Dit zie je ook terug in de hoeken, het huis is getekend vanuit controle en verstand. Wanneer er meer ronde vormen worden gebruikt, zegt dit iets over het tekenen vanuit gevoel.

Er zijn voor het hele huis veel kleuren gebruikt wat er op zou kunnen duiden dat er geen ruimte is voor zijn eigenheid.

Symboliek:
Het huis staat op de grond: er is dus wel enige aarding.

Het dak net iets groter dan het papier. Het zou kunnen dat Friso niet genoeg ruimte voor zichzelf ervaart. Het dak staat ook voor bescherming, mogelijk zou Friso meer bescherming willen ervaren.
Aan het kleurgebruik dat er bij hem veel emoties spelen die nog geen doorgang naar buiten hebben kunnen vinden.
Op de tekening van het huis is geen pad en bel aanwezig de deur zit dicht: Friso schermt zijn binnenwereld heel goed af. De vraag is: mag of wil hij zichzelf niet laten zien, zoals hij is? Kan Friso zijn grenzen aangeven? Heeft Friso controle over wat er bij hem binnenkomt? Het lijkt erop dat het voor Friso veiliger voelt zijn emoties voor zichzelf te houden en zijn gevoelswereld af te schermen.

Er mist een schoorsteen. De schoorsteen staat symbool voor warmte die van binnen komt, van jezelf houden. Bij geen schoorsteen ervaart het kind weinig liefde of zou het meer liefde willen ervaren. Dit is vanuit de perceptie van het kind. Friso ervaart nog niet de warmte in zijn binnenwereld of hij heeft meer nodig dan hij nu voelt. Hij houdt zich nu vooral groot en doet alsof hij het allemaal wel begrijpt.

In het huis is een binnenwereld aanwezig. Als er iets wordt getekend ín een huis, zegt dit iets over het kind zelf. Friso tekent een stoel, een tv op kastje, en een gameautomaat. Friso laat daarmee toch een klein stukje van zichzelf zien; sterker nog: hij vindt het belangrijk dat iedereen kan zien dat hij een gamer is!
Er is geen omgeving getekend: Friso heeft op dit ogenblik genoeg aan zichzelf.

Op elke verdieping zie je een vierkantje met een rondje erin. Friso vertelt dat dit de knopjes voor de lift zijn. De lift staat symbool voor ergens naar toe gaan, voor richting in je leven. Friso tekent de lift eerst beneden aan de linkerkant, op de eerste verdieping in het midden en bovenin aan de rechterkant. Dat roept de vraag op of er ruimte is voor zijn eigenheid, zijn originaliteit? Friso geeft hiermee aan dat hij wel behoefte heeft om zijn eigen richting te gaan bepalen.

Tijd/ruimte:
Het huis is tot aan de bovenkant van het papier getekend en het papier is verticaal gebruikt. Het huis staat op de grond er is dus wel enige aarding en tegelijkertijd is het dak net iets groter dan het papier. Het zou kunnen dat Friso niet genoeg ruimte voor zichzelf ervaart.

De deur is getekend in het verleden, het is duidelijk dat hij in het verleden zichzelf heeft afgeschermd.

Wat laag getekend is, staat voor de beproeving voor Friso: het niet werkelijk durven laten zien van wat er in hem leeft. En wat laag getekend is staat ook voor het verleden.

Wat hoog getekend is de hulpkant voor Friso: communiceren over zijn gevoel en ruimte scheppen voor eigenheid en zijn eigen mening. Wat hoog getekend is, staat tevens voor de toekomst.

Koppeling:
Friso is een heel gevoelig kind is. Hij voelt zich lang niet altijd begrepen waardoor hij zich terugtrekt en moeilijk bereikbaar is.  De energie van Friso zal door het niet uiten van zijn gevoelens niet vrij kunnen stromen. Dat leidt tot een blokkade van energie in zijn lijf. Tussen denken en voelen.

Hij twijfelt of hij alles wel goed begrijpt en twijfelt hij aan zichzelf en zijn gevoel. Het is voor hem veiliger om zijn emoties niet te uiten en sluit hij zich ervoor af.

Friso heeft het nodig dat er liefdevol en serieus naar hem geluisterd wordt zodat hij uitgenodigd wordt meer over zijn emoties en gevoel te mogen praten.
Hij heeft een verlangen om in de toekomst meer ruimte te ervaren voor zijn eigenheid en meer richting te willen geven aan zijn leven.

28 september 2022

Het huis van Friso

[…]
21 juli 2022

Het innerlijk kind

[…]
21 juli 2022

Grenzen

[…]
21 juli 2022

Met kinderen in gesprek gaan

[…]
21 juli 2022

Huiselijk geweld in kindertekeningen

[…]
20 juli 2022

De psychologie achter een kindertekening

[…]
20 juli 2022

Waarom kinderen tekenen

[…]
20 juli 2022

Tekeningen als spiegels

[…]
4 augustus 2021

Korte beschrijving van krachtdieren

[…]
4 augustus 2021

De tekening van Madlin

[…]
4 augustus 2021

Video – Tekening vertalen, hoe werkt het en wat kan je daarmee?

4 augustus 2021

Video – De tekening uit-coachen

4 augustus 2021

Video – Therapeutisch tekenen KIEST

4 augustus 2021

Schematisch lezen (KIEST)

[…]
4 augustus 2021

Complementerende of compenserende tekening

[…]
4 augustus 2021

Het kind uitnodigen te tekenen

[…]
3 augustus 2021

Video – Teken jezelf masterclass

3 augustus 2021

Video – Teken jezelf ingezonden tekeningen

22 juli 2021

Video – De tekening uit-coachen

[…]
22 juli 2021

Joep tekent zichzelf

[…]
22 juli 2021

Pubers tekenen op hun eigen wijze 10+

[…]
22 juli 2021

Het tijdperk van het groepsbewustzijn

[…]
22 juli 2021

De latentiefase (7 tot 10 jaar)

[…]
22 juli 2021

“Mensentekening” van 2 tot 7 jaar

[…]
22 juli 2021

Het kind tekent zichzelf

[…]
22 juli 2021

De tekening van Julia

[…]
22 juli 2021

Kleuren

[…]
22 juli 2021

De familietekening van Isadore

[…]
22 juli 2021

Gezinstekeningen

[…]
22 juli 2021

Tot slot/Bronvermelding en naslagwerk

[…]
22 juli 2021

Video – Therapeutisch teken – het huis

[…]
22 juli 2021

Huistekening

[…]
22 juli 2021

Boomtekening

[…]
22 juli 2021

Symbolieken

[…]
22 juli 2021

Gebruik van het papier

[…]
22 juli 2021

Het bespreken van de tekening

[…]
22 juli 2021

Leeftijden

[…]
22 juli 2021

Ontwikkelingsfasen

[…]
22 juli 2021

Tekeningen zijn een momentopname

[…]
22 juli 2021

Nawoord

[…]
22 juli 2021

Power Animals

[…]
22 juli 2021

De (kracht)dieren van Jan

[…]
22 juli 2021

Enkele dieren uitgelicht

[…]
22 juli 2021

Vind je eigen krachtdier

[…]
22 juli 2021

Krachtdieren

[…]