Als een ouder het gedrag van het kind structureel onjuist interpreteert, krijgt het kind een onjuiste reactie. Kind en ouder begrijpen elkaar niet waar de voorspelbaarheid van de ouder niet aanwezig is en er geen veiligheid in de ouder-kindrelatie is.

Ook de verschillende manieren van reageren op eenzelfde soort gedrag van het kind maakt het kind onzeker en geeft onveiligheid. Doordat sommige ouders niet op een juiste manier reageren op het gedrag van het kind, kunnen er negatieve spiralen of cirkels ontstaan die problemen kunnen vergroten. In veel van deze gevallen is er sprake van een of meerdere missende basisbehoeften.

We krijgen doorgaans twee basisbehoeften (of meer) niet of onvoldoende ingevuld. Dat maakt dat we de invulling hiervan buiten onszelf gaan zoeken. Vaak zijn we ons daar niet of nauwelijks van bewust. Kinderen “vragen” ons te geven wat we zelf missen. Onmacht en onbegrip kan het gevolg zijn….

Bewust zijn van je eigen missende basisbehoefte kan veel helen en duidelijk maken.

23 juni 2023

Basisbehoeften

[…]
23 juni 2023

De betekenis van ziektesymptomen

[…]
23 juni 2023

Holistisch werken

[…]
22 juni 2023

Werkboek Holistisch Coachen

[…]
22 juni 2023

Persoonlijke ontwikkeling

[…]
22 juni 2023

Algemene informatie

[…]
22 juni 2023

Welkom

[…]