Erkenningen & accreditaties

Holistisch leven betekent voor De Regenboog Academy een bewust, zelfreflectief en kwalitatief goed leven. Hier dragen wij graag ons steentje bij binnen de maatschappij. Die hoge kwaliteit vind je dan ook terug in onze diensten, opleidingen en organisatie.

Op deze pagina lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit (laten) toetsen en wat dat voor jou als student betekent.

 

NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Met trots kunnen we melden dat De Regenboog Academy het NRTO-keurmerk heeft behaald! Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening.

Door het NRTO-keurmerk kun je ervan uitgaan dat De Regenboog voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.
NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder.

NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.


UWV STAP-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kun je jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De Regenboog Academy is als instituut aangesloten bij de UWV. Je vindt onze opleidingen en cursussen ook op het UWV  STAP-portaal.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier. 


KTNO

De opleiding holistisch kindertherapeut is goedgekeurd in het accreditatietraject van KTNO. Dit is de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, een online platform voor kwaliteitswaarborging van vakopleidingen, modules en bij/nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg.

Deze accreditatie houdt in dat de opleiding goedgekeurd is als vakopleiding door grote beroepsverenigingen zoals de BATC en de VBAG. (CAT, FAGT, LVNG, NVST, VIV en VVET). De opleiding is te vinden onder scholingsnummer K11662 op de website van het KTNO.

Studiebelasting: 34.5 ECTS.


VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze heeft de opleiding erkend als bij- en nascholing.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat zij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Lees meer over de VBAG op hun website: https://vbag.nl/


Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De NFG erkend de opleiding holistisch kindertherapeut als professionele vakopleiding.
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt jou en jouw cliënten daar waar mogelijk. Zij bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Naar de website: https://www.de-nfg.nl/


CRKBO

De Regenboog Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau’ dat tevens verantwoordelijk is voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Lees meer...

Naar de website: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is de organisatie die bepaalt welke bedrijven zichzelf erkend leerbedrijf mogen noemen. De Regenboog Academy heeft deze status ontvangen voor het aanbieden van stageplaatsen voor Software Developer (25604)

Erkenningen & accreditaties

Holistisch leven betekent voor De Regenboog Academy een bewust, zelfreflectief en kwalitatief goed leven. Hier dragen wij graag ons steentje bij binnen de maatschappij. Die hoge kwaliteit vind je dan ook terug in onze diensten, opleidingen en organisatie.

Op deze pagina lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit (laten) toetsen en wat dat voor jou als student betekent.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Met trots kunnen we melden dat De Regenboog Academy het NRTO-keurmerk heeft behaald! Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening.

Door het NRTO-keurmerk kun je ervan uitgaan dat De Regenboog voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.
NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder.

NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

UWV STAP-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kun je jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De Regenboog Academy is als instituut aangesloten bij de UWV. Je vindt onze opleidingen en cursussen ook op het UWV  STAP-portaal.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier. 

De opleiding holistisch opvoed- & kindercoach is goedgekeurd in het accreditatietraject van KTNO. Dit is de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, een online platform voor kwaliteitswaarborging van vakopleidingen, modules en bij/nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg.

Deze accreditatie houdt in dat de opleiding goedgekeurd is als vakopleiding door grote beroepsverenigingen zoals de BATC en de VBAG. (CAT, FAGT, LVNG, NVST, VIV en VVET). De opleiding is te vinden onder scholingsnummer K11662 op de website van het KTNO.

Studiebelasting: 34.5 ECTS.

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze heeft de opleiding erkend als bij- en nascholing.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat zij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Lees meer over de VBAG op hun website: https://vbag.nl/

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De NFG erkend de opleiding holistisch kindertherapeut als professionele vakopleiding.
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt jou en jouw cliënten daar waar mogelijk. Zij bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Naar de website: https://www.de-nfg.nl/

CRKBO

De Regenboog Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau’ dat tevens verantwoordelijk is voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Lees meer...

Naar de website: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is de organisatie die bepaalt welke bedrijven zichzelf erkend leerbedrijf mogen noemen. De Regenboog Academy heeft deze status ontvangen voor het aanbieden van stageplaatsen voor Software Developer (25604)