De verschillende niveaus van ervaren

Holistische visie
21/07/2020
Aromatherapie is holistisch
28/07/2020

De verschillende niveaus van ervaren

Vanuit de holistische visie ervaren we op vier niveaus. Deze niveaus hebben ook ieder een eigen manier van communiceren. Vanuit mijn visie geef ik uitleg en richting aan de vier niveaus.

- Het eerste niveau is het lichaam: Ervaringen komen binnen via de zintuigen.
- Het tweede niveau is het denken: Ervaringen komen binnen via denken, analyse en bewustwording.
- Het derde niveau is ons gevoel: Ervaringen komen binnen via emoties, voelen, dromen, herinneren.
- Het vierde niveau is energie: Energie hoort te stromen en zorgt ervoor dat we goed in ons vel zitten. Energie verbindt ons met alles wat leeft.

Tijdens het opgroeien doet een kind in al deze vier verschillende lagen ervaringen op. Zo wordt een specifieke, en voor het kind unieke, waarneming vastgelegd. In welke mate elk niveau wordt aangesproken is per kind verschillend en is bepalend voor de belevingswereld van het kind. Een kind dat meer op het lichamelijke niveau ervaart, zal een gebeurtenis op een heel andere manier navertellen dan een kind dat vooral op het denkniveau ervaart. Tijdens het opgroeien komen de lagen niet allemaal tegelijk aan bod. Bijvoorbeeld: Het echte abstract denken komt pas tot stand in de pubertijd. Dit betekent dat een kind voor de pubertijd nog vooral op het niveau lichaam en niveau gevoel werkt. Oftewel, het denken wat een kind voor de pubertijd laat zien, is meer een communicatie vanuit het gevoel dan vanuit het denken. Als een ouder niet weet dat een kind vanuit zijn gevoel praat of zelf niet goed kan omgaan met zijn gevoel, dan kunnen problemen ontstaan in de communicatie tussen ouder en kind.

Gedurende ons leven worden deze niveaus beïnvloed door opgelopen trauma’s, verwondingen of onopgeloste conflicten. Deze trauma’s, verwondingen en onopgeloste conflicten verstoren de opname en uitwisseling van en tussen de niveaus. Een kind kan dan nog steeds normaal functioneren, maar de onopgeloste pijn of het verdriet blijft in het gevoel hangen. Op het gevoelsniveau zit namelijk de herinnering.

Als een emotie of trauma niet wordt verwerkt, zal het kind de gebeurtenis verdringen. Op de achtergrond blijft deze echter aanwezig en kan deze het hele leven beïnvloeden. Zo kan een volwassen persoon reageren als een kind van vier, omdat de emotie die in het vierde jaar is opgedaan niet is verwerkt en dus nog steeds actief is.

Het is een gewoontepatroon geworden, een programma van perceptie.

De vier niveaus

Energie

Verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: vermoeidheid, afwezig zijn, niet goed in het hier en nu. Je kunt uit balans zijn op diverse niveaus en dan last hebben van energieverlies. Het één is onlosmakelijk met de ander verbonden, energie verbindt zich met alle centra. Eigenlijk is de energie van één centrum niet los te zien van de andere, maar ik benoem deze toch apart om de nadruk te leggen op de verbinding. Als een van de andere centra verward is of onderdrukt, dan is de energie uit balans en daarmee ook het niveau. Door de verstoring in de andere centra met massage of andere technieken te herstellen, herstelt voor een groot deel ook deze laag mee.

Lichaam

Verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: darmklachten, buikpijn, moeheid, te beweeglijk, onrustig zijn met en in het lijf. Kinderen kunnen bij een verstoring moeite hebben de grenzen van hun lijf te vinden (het musculaire kind). Massage helpt deze kinderen hun grenzen op een liefdevolle manier te ontdekken. Fladderende kinderen kunnen met een massage juist uitgenodigd worden om meer in het hier en nu te zijn.

Gevoel

Verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: snel verdrietig zijn, onstabiel gedrag, bij de kleinste vorm van kritiek uit hun doen zijn. Of juist als er geen of weinig emotie lijkt te zijn, snel emotioneel worden, snel of vaak boos of geïrriteerd zijn.

Denken

Verstoring in dit centrum kan ontstaan als het kind iets ervaren heeft wat het geen plek kan geven. Dat kan een grote gebeurtenis zijn of iets relatief kleins. Het hangt van de beleving van het kind af. Hoe ervaart het kind het zelf? Als het kind de gebeurtenis verstandelijk niet kan begrijpen, dan krijgt de ervaring geen plekje. Hierdoor raakt het kind uit balans.

Een mooi voorbeeld is dat een kind van vier niet kan begrijpen dat zijn vader en moeder willen scheiden. Ze houden toch van elkaar? Het kind begrijpt het niet en kan vanuit het denken niet bij het voelen. Er is geen balans. Met een energetische holistische reiniging kan de spanning, de zwaarte uit het hoofd afgevoerd worden. Later, als er meer ruimte ontstaat, kan het kind uitgenodigd worden om door een rustige holistische massage meer in het gevoel te zakken en de overtollige spanning via de voeten los te laten.


FacebookInstagramLinkedInTwitterYoutubeEmailPhoneEmailFacebook messenger